Podnoszenie kwalifikacji- szansą rozwoju firmy


Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy EXANDI dziękuje za udział w kompleksowych szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji- szansą rozwoju firmy” dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Priorytet VIII  Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie


Szkolenia zakończyły się w styczniu 2012r.

Modernizacja strony internetowej współfnansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego