Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników Służb BHP

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI zaprasza do udziału w szkoleniu okresowym w dziedzinie BHP: 
 
dla pracowników służb BHP

1) Szkolenie 4-dniowe poszerzone o szkolenie z zakresu:

     - oceny ryzyka zawodowego

 
- postępowania powypadkowego
NOWY WZÓR PROTOKOŁU USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU PRZY PRACY
- dostosowania maszyn do wymagań bhp 
 
        TERMIN: 23 lutego i 4, 9, 10 marca 2022r.


W PAKIECIE TANIEJ

2) w formie samokształcenia kierowanego - 1 dzień


TERMIN: nabór trwa

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu           

Gwarantujemy  profesjonalne i prawidłowo
przeprowadzone szkolenie.


ATRAKCYJNA CENA za szkolenie 4 -dniowe.

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy - praktycy z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy inspektorzy  z Państwowej Inspekcji Pracy posiadający uprawniwnia do prowadzenia wykładów ma szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukonczeniu szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  • pomocy w rozwiązaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wymagań prawnych dla maszyn - obowiązki pracodawców. - dyrektywa maszynowa i narzędziowa. Zasadnicze i minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2004r. Dz.U.NR 180 szkolenie osób będących pracownikami służb BHP powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat (Dz.U.Nr 180 z 27 lipca 2004r., poz. 1860 z poźn. zm).


Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia;
  • pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23