Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP w formie samokształcenia kierowanego - 1 dzień.

TERMIN: 
nabór trwa

2. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP poszerzone o szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - 2 dni.

TERMIN: 
nabór trwa

2. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP poszerzone o szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp - 2 dni.

TERMIN: 
nabór trwa

Szkolenia osób będących pracodawcami nie mogą prowadzić pracownicy służby bhp a jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

SPECJALNE RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW EXANDI
W PAKIECIE TANIEJ z pierwszą pomocą i metodyką
Gwarantujemy  profesjonalne i prawidłowo
przeprowadzone szkolenie.


Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy - praktycy z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy inspektorzy  z Państwowej Inspekcji Pracy posiadający uprawniwnia do prowadzenia wykładów ma szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004r. Dz.U.Nr 180 szkolenie osób będących pracodawcami i osób kierujących pracownikami powinno być prazeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat (Dz.U.Nr 180 z 27 lipca 2004r., poz. 1860, z poźniejszymi zmianami)

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukonczeniu szkolenia.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia;
  • pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb !