Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenie dla SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI zaprasza do udziału w szkoleniu dla
społecznych inspektorów pracy

 
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.

Miejsce: Zielona Góra, ul. Boh. westerplatte 23
               sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznaesu

  W przedsiębiorstwach, w których działają organizacje związkowe, ważną rolę pełni społeczna inspekcja pracy. Służba ta ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (Zg. z ustawą z dn. 24.06.1983 r.
o społecznej inspekcji pracy).

Celem szkolenia jest przelazanie niezbędnych wiadomości z zakresu prawnej ochrony pracy, technicznej ochrony pracy oraz praw i obowiązków sip.
Zakres szkolenia obejmuje w szczególności zagadnienia:
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- przestrzegania uprwanień pracowniczych,
- działalności społecznych inpektorów pracy,
- zagrożeń występujących w zakładach pracy,
w których pracują szkoleni sip.

 

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy - praktycy z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy

Podstawowym aktem prawnym, regulującym działalność sip jest ustawa z dn. 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (DZ.U. Nr 35, poz. 163 ze zm.).
 
 Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukonczeniu szkolenia.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
  • pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.