Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników adminstracyjno-biurowych - 1 dzień

TERMIN:  nabór trwa
2. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych poszerzone o szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - 2 dni.

TERMIN: 
nabór trwa

SPECJALNE RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW EXANDI
W PAKIECIE TANIEJ z pierwszą pomocą


Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy - praktycy z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy inspektorzy  z Państwowej Inspekcji Pracy posiadający uprawniwnia do prowadzenia wykładów ma szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • metod postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004r. Dz.U.Nr 180 szkolenie pracowników administracyjno-biurowych powinno być prazeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat (Dz.U.Nr 180 z 27 lipca 2004r., poz. 1860, z poźniejszymi zmianami)
Szkolenie okresowe pracowików, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
  • pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI                            65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
  • faxem: (68)346 95 34
  • skan e-mailem: exandi@exandi.pl
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukonczeniu szkolenia.

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb !