Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - ZASIŁKI - 1 dzień
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNEOśrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 ZASIŁKI 2020
Świadczenia
w związku z COVID-19

dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłków,

prawo do zasiłku macierzyńskiego,

zagadnienia związane z wysokością przysługujących zasiłków


TERMIN:   26 października 2020r. godz. 10 00

                          
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie
sprawdzeni wykładowy - praktycy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Zielonej Górze.

 

Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - WARSZTATY 

Masz wątpliwości, czy dobrze interpretujesz zawiłe zagadnienia prawne dotyczące świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa?

·         czy zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym jest dokumentem do wypłaty zasiłku chorobowego,

·         czy matka może powrócić do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego,

·         czy dodatek stażowy doliczamy do podstawy wymiaru zasiłków,

·         kiedy przysługuje pracownikowi prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Warsztatowa forma zajęć pomoże zrozumieć najważniejsze zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń
dla naszych pracowników na podstawie konkretnych przypadków.

 1. Dokumentowanie prawa do świadczeń  w związku z obowiązującymi elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Jakie obowiązują formy elektronicznych zwolnień lekarskich. Co zrobić, w przypadku,
  gdy stwierdzimy błąd w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wydanym naszemu pracownikowi.
  Jak postąpimy w przypadku zwolnienia lekarskiego za okres wsteczny lub w sytuacji, gdy pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie w formie papierowej.
 2. Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej kwarantannie. Okres przysługiwania zasiłku, dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do tego świadczenia.
 3. Ustalenie okresu zasiłkowego. Czy wszystkie zwolnienia lekarskie naszego pracownika powinniśmy zliczać do jednego okresu zasiłkowego. Kiedy zastosujemy okres zasiłkowy w wymiarze 182 a kiedy 270 dni. W jakim momencie pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i jak przebiega procedura jego przyznania.
 4. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Czy po zmianie
  wymiaru czasu pracy powinniśmy ustalić na nowo wysokość przysługujących pracownikowi zasiłków?

  Jak postąpić, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie pobierania zasiłku przez pracownika.
  Jak należy postąpić w takiej sytuacji z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, np. nagrodą roczną. 
 1. Jak ustalić prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jakie mamy rodzaje urlopów uprawniających do zasiłku macierzyńskiego. Jakie zasady obowiązują w sytuacji, gdy rodzice zamierzają dzielić się uprawnieniami
  do zasiłku.  O czym musimy pamiętać przy ustalaniu wysokości przysługującego pracownikowi zasiłku
  .
 2. Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego, gdy pracownik uległ wypadkowi przy pracy lub u pracownika stwierdzono chorobę zawodową. Jak dokumentujemy prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego oraz okoliczności, które powodują brak prawa do tego świadczenia. Jak postąpić w sytuacji, gdy wypłaciliśmy świadczenia z ubezpieczenia chorobowego a wyniku późniejszego postępowania ustaliliśmy, że przysługiwać powinny świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
 3. Składniki wynagrodzenia, które doliczamy do podstawy wymiaru zasiłku oraz te, których nie możemy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków.
 4. Konsultacje.

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 12 października 2020r.
TERMIN: 28 października  2020r.           TERMIN:  7, 16, 21, 28  października 2020r.
TERMIN:   7, 16, 21, 28 października 2020r.
TERMIN :  12 października  2020r.