Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - ZASIŁKI - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 ZASIŁKI
- elektroniczne zwolnienia lekarskie
 dokumentowanie uprawnień do zasiłków 
WARSZTATY


TERMIN:   19 grudnia 2018r. godz. 10 00

                          
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie
sprawdzeni wykładowy - praktycy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Zielonej Górze.

 

Program seminarium:

Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - WARSZTATY 
! Elektorniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018r.

Masz wątpliwości, czy dobrze interpretujesz zawiłe zagadnienia prawne dotyczące świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa?

·         kiedy przysługuje pracownikowi prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego,

·         czy pracownica może przerwać korzystanie z urlopu związanego z macierzyństwem i wrócić do pracy jednocześnie zachowując prawo do zasiłku macierzyńskiego,

·         czy gdy ojciec dziecka nie pracuje, pracownicy przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy,

·         czy prawidłowo ustalono wysokość przysługujących pracownikom świadczeń. 

Warsztatowa forma zajęć pomoże zrozumieć najważniejsze zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń dla naszych pracowników na podstawie konkretnych przypadków.

Omówione zostaną najczęściej popełniane przez nas błędy, które powodować mogą konsekwencje w postaci nadpłaty, bądź niedopłaty zasiłków. 

             ! Elektorniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018r.

·      Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego, gdy pracownik uległ wypadkowi przy pracy lub u pracownika stwierdzono chorobę zawodową. Jak dokumentujemy prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego oraz okoliczności, które powodują brak prawa do tego świadczenia.

Jak postąpić w sytuacji, gdy wypłaciliśmy świadczenia z ubezpieczenia chorobowego a wyniku późniejszego postępowania ustaliliśmy, że przysługiwać powinny świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

·      Uprawnienia związane z rodzicielstwem – ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości w zależności od rodzaju urlopu związanego z rodzicielstwem. Jakie mamy rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem. Kiedy z urlopów skorzystać może ojciec dziecka i czy rodzice mogą korzystać z nich równocześnie.

W jakich okolicznościach zasiłek macierzyński będzie pomniejszony, a kiedy będziemy wypłacać podwyższenie do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

·    Jak ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy choruje dziecko bądź członek rodziny. Sytuacje, w których przysługuje nam zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem. Okoliczności, które powodują, że zasiłek opiekuńczy nam nie przysługuje.

Nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

·    Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń i obliczanie kwoty przysługującego zasiłku. Jak prawidłowo sporządzić zaświadczenie płatnika składek.

·  Jak dokumentujemy prawo do zasiłku chorobowego i opiekuńczego na podstawie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jakie dokumenty potrzebne będą w przypadku, gdy zasiłek będzie wypłacał ZUS?

·         Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.