Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - ZASIŁKI - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 ZASIŁKI
 dokumentowanie uprawnień do zasiłków 
- zmiany w 2019 roku


TERMIN:   16 maja 2019r. godz. 10 00

                          
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie
sprawdzeni wykładowy - praktycy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Zielonej Górze.

 

Program seminarium:

Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - WARSZTATY

 

Masz wątpliwości, czy dobrze interpretujesz zawiłe zagadnienia prawne dotyczące świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa?

·         czy zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym jest dokumentem do wypłaty zasiłku chorobowego?

·         jak postąpić, gdy do wypłaty zasiłku otrzymamy zwolnienie lekarskie w formie papierowej?

·         czy gdy ojciec dziecka nie pracuje, pracownicy przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy?

·         czy pracodawca może skontrolować pracownika nadużywającego zwolnień lekarskich?

·         kiedy przysługuje pracownikowi prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego?

 

Warsztatowa forma zajęć pomoże zrozumieć najważniejsze zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń
dla naszych pracowników na podstawie konkretnych przypadków.

 

  1. Dokumentowanie prawa do świadczeń  w związku z obowiązującymi elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Jakie obowiązują formy elektronicznych zwolnień lekarskich? Co zrobić, w przypadku, gdy stwierdzimy błąd w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wydanym naszemu pracownikowi? Jak postąpimy w przypadku zwolnienia lekarskiego za okres wsteczny lub w sytuacji, gdy pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie w formie papierowej?
  2. Jak ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy choruje dziecko bądź członek rodziny? Sytuacje, w których przysługuje nam zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem. Okoliczności, które powodują, że zasiłek opiekuńczy nam nie przysługuje. Nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  3. Kontrolowanie pracowników korzystających ze świadczeń. Ustawowe obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz  
    sposoby prowadzenia kontroli. Czym się różni kontrola zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy od kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich? 
  4. Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego, gdy pracownik uległ wypadkowi przy pracy lub u pracownika stwierdzono chorobę zawodową. Jak dokumentujemy prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego oraz okoliczności, które powodują brak prawa do tego świadczenia. Jak postąpić w sytuacji, gdy wypłaciliśmy świadczenia z ubezpieczenia chorobowego a wyniku późniejszego postępowania ustaliliśmy, że przysługiwać powinny świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego?
  5. Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.