Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - ZASIŁKI - 1 dzień
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNEOśrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 

ZASIŁKI 2021/2022

 

   dokumentowanie uprawnień do zasiłków

 

Zmiany w ustawie określającej przepisy dotyczące ustalania prawa
do świadczeń z tytułu choroby.


TERMIN:   nabór trwa

                          
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie
sprawdzeni wykładowy - praktycy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Zielonej Górze.

 

 Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - WARSZTATY

 

Masz wątpliwości, czy dobrze interpretujesz zawiłe zagadnienia prawne dotyczące świadczeń
z tytułu choroby i macierzyństwa?

 

Warsztatowa forma zajęć pomoże zrozumieć najważniejsze zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa
do świadczeń dla naszych pracowników na podstawie konkretnych przypadków.


Program:

 

 1. Omówienie zmian w ustawie określającej przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczeń
  z tytułu choroby.
 • nowe przepisy dot. ustalania okresu zasiłkowego;
 • warunki uzyskania prawa do świadczeń w ramach nowego okresu zasiłkowego.
 • zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2022r.: wysokości oraz czas trwania  - ZMIANY
 • prawo do świadczeń po ustaniu zatrudnienia,
 • nowe zasady przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń
 • konieczność częstszego przeliczania podstawy wymiaru zasiłków.
 1. Nowe warunki do uzyskania prawa do świadczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  lub osób z nimi współpracujących. 
 2. Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej izolacji bądź kwarantannie.
  Zasiłek opiekuńczy dla
  opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym
  na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

  Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do tych świadczeń.
 3. Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych grup ubezpieczonych.
 4. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń osobom, którym wymiar czasu pracy został obniżony
  na podstawie ustawy o COVID-19.
 • okoliczności powodujące konieczność przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń,
 • sytuacje, w których podstawa nie powinna być przeliczana.

6.      Szczególne warunki ustalania i przeliczania podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego.

 1. Szczególne zasady dotyczące świadczenia rehabilitacyjnego w okresie epidemii. Okoliczności powodujące wydłużenie okresu ważności orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
 2. Konsultacje.

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346 95 34
skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.