Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - ZASIŁKI - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 ZASIŁKI
 dokumentowanie uprawnień do zasiłków 


TERMIN:   17 marca 2020r. godz. 10 00

                          
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie
sprawdzeni wykładowy - praktycy
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

w Zielonej Górze.

 

Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - WARSZTATY 

Masz wątpliwości, czy dobrze interpretujesz zawiłe zagadnienia prawne dotyczące świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa?

·         czy zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym jest dokumentem do wypłaty zasiłku chorobowego,

·         jeśli pracownik chorował z przerwami, to z jakim dniem wyczerpie okres zasiłkowy,

·         czy gdy ojciec dziecka nie pracuje, pracownicy przysługiwać będzie zasiłek opiekuńczy,

·         czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem dolicza się do podstawy wymiaru zasiłku.

 

Warsztatowa forma zajęć pomoże zrozumieć najważniejsze zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń
dla naszych pracowników na podstawie konkretnych przypadków.

  1. Elektroniczne zwolnienia lekarskie jako dokument do wypłaty  świadczeń z tytułu choroby.

Jakie dokumenty potrzebne będą w przypadku, gdy zasiłek będzie wypłacał ZUS

Co zrobić, w przypadku, gdy stwierdzenia błędu w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wydanym naszemu pracownikowi. Jak postąpić w przypadku zwolnienia lekarskiego za okres wsteczny lub w sytuacji, gdy pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie w formie papierowej.

  1. Okres zasiłkowy

Ustalenie okresu, za który pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Kiedy okres zasiłkowy wynosi 182 a kiedy 270 dni. Jak ustalić, czy wszystkie zwolnienia lekarskie powinny być wliczone do jednego okresu zasiłkowego. Na co zwrócić uwagę, by nie spowodować bezpodstawnej wypłaty zasiłku.

  1. Zasiłek opiekuńczy po zmianach w przepisach od 06/2018 r.

Jak ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy choruje dziecko bądź członek rodziny. Sytuacje, w których przysługuje nam zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem. Okoliczności, które powodują, że zasiłek opiekuńczy nam nie przysługuje.

Nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  1. Podstawa wymiaru świadczeń dla pracowników.

Z jakiego okresy ustalamy podstawę wymiaru zasiłków dla pracownika. Jakie składniki uwzględniamy, a które pomijamy przy obliczeniach. Jak postępujemy ze składnikami periodycznymi i nieperiodycznymi, oraz czym są składniki przyznane na czas ściśle określony.

  1. Planowane zmiany w przepisach.
  2. Konsultacje. 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                         65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 23 stycznia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  23 stycznia 2020r.