Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI 2 dni
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału 
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

SKŁADKI OD PODSTAW

« Zasady zgłaszania do ubezpieczeń. 

« Zbiegi tytułów do ubezpieczeń. 

« Składki na ubezpieczenia społeczne

i ubezpieczenie zdrowotne.


TERMIN:   nabór trwa
                      

MIEJSCE:
  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program szkolenia:

1.      Zasady zgłaszania do ubezpieczeń poszczególnych grup ubezpieczonych:

-        pracownik

-        umowy cywilnoprawne

-        schematy podlegania,

-        ograniczenia podstawy na ubezpieczenie społeczne – obowiązki płatnika  i ubezpieczonego

2.      Zbiegi tytułów do ubezpieczeń, w tym umowy cywilnoprawne i problemy 
z dokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń:

-        umowa o pracę, a inne tytułu do ubezpieczeń,

-        badanie prawidłowości ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy

3.      Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
– obowiązki płatnika   w tym zakresie

4.      Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,                            Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( nowość od 01.01.2019 r.)

-        zwolnienia z obowiązku opłacania składek na fundusze pozaubezpieczeniowe  – obowiązki płatnika w tym zakresie.

5.      Szczególne zasady rozliczania składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński                             i przebywające na urlopie wychowawczym.

6.      Zasady wypełniania, korygowania i przekazywania do ZUS dokumentacji ubezpieczeniowej.

7.      PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

8.      ĆWICZENIA praktyczne na przykładach.

9.      Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.

 

10.  Konsultacje.    Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346-95-34
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.