Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI 2
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału 
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI

najważniejsze zmiany dla płatników składek wprowadzone
w 2018 i 2019 roku


TERMIN:   nabór trwa
                      

MIEJSCE:
  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program szkolenia:

  1. Elektroniczne zwolnienia lekarskie:

-        obowiązki płatników w zakresie e-zla,

-        obsługa zwolnień lekarskich na PUE ZUS,

-        najczęściej występujące problemy związane z e-zla.

  1. E-AKTA – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych:

-        skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych,

-        nowe oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – ZUS OSW

-        nowe dokumenty przekazywane do ZUS – zasady wypełniania ZUS RIA i ZUS RPA,

-        obowiązki informacyjne płatnika  składek w stosunku do osób ubezpieczonych.

 

3.      Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zmiany w 2018 i 2019 roku:


-        ulga na start

-        nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
w 2019 roku.

4.      Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych:

-        zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia dla różnych grup ubezpieczonych

-        umowa zlecenie z uczniem lub studentem,

-        zmiany od 1 stycznia 2016r. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców .

-        zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

5.      Składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i obowiązki płatników składek w tym zakresie

-        w tym obowiązki płatników składek związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 roku zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw związanych
z podwyższeniem kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego,

-        korygowanie dokumentów z uwzględnieniem kwoty podwyższenia.

 

  1. OFE i subkonto (czyli II filar w ZUS)

-        omówienie zasad podziału składki emerytalnej

-        zmiany w OFE w 2014 roku – co z nich wynika dla ubezpieczonych

-        zasady dziedziczenia i podziału składki w OFE i na subkoncie.

  1. Indywidualne konsultacje, pytania i odpowiedzi.
  2.  


    Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.

TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 18 grudnia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  18 grudnia 2019r.