Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI 1

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - SŁADKI

Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek
na ubezpieczenie społeczne.

 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę
i umowach zlecenia.


TERMIN:   15 stycznia 2020r.  godz. 1000 

                      
MIEJSCE:
  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

1.      Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania w trakcie trwania umowy – weryfikacja podstaw wymiaru składek, obowiązek pracownika czy pracodawcy.
 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.
 • Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS – ustalenie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich.
 • Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.
 • Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.  E – składka.

2.    Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu

3.    MAŁY ZUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.01.2019 r. wybrane zagadnienia.

4.    Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii – zasady ubiegania się o wydanie formularza A1

 • zasady ubiegania się oraz wypełniania formularza A1 dla osób przemieszczających się poza granicami kraju UE, EOG oraz Szwajcaria,
 • omówienie delegowania, praca w kilku państwach,
 • omówienie obowiązków przedsiębiorcy na tle spełnienia warunków do uzyskania formularza A1,
 • konsekwencje nie uzyskania formularza A1,
 • zasady i niezbędne dokumenty do zatrudnienia cudzoziemców – ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich – zmiana zasad od 2 maja 2018 r.

5.      E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

 • skrócenie okresu przechowywanie dokumentacji za okres do 31.12.2018r, dokumenty jakie musi złożyć płatnik, omówienie dokumentów:  ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA,
 • obowiązki płatnika od 01.01.2019r. w związku ze skróceniem przechowywania akt: jakie informacje należy przekazać do ZUS,
 • jakie informacje jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu płatnik w związku ze skróceniem przechowywania akt.

6.      Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.

7.      Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 18 lutego 2019r.
TERMIN: 26 lutego 2020r.                  TERMIN: 26 lutego i 4,11,18 marca 2020                
TERMIN :  18 lutego 2020r.