Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI - 1 dzień

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - SŁADKI

Czy rozliczenie składek na PPK ma wpływ
na składki ZUS?

Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek
na ubezpieczenie społeczne.

 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę
i umowach zlecenia.


TERMIN:   21 września 2020r. - 1 dzień

                      
MIEJSCE:
  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

1.      Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

-        Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.

-        Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania w trakcie trwania umowy.

-        Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim
i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.

-        Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.

-        Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.

-        Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.

2.      Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu.

3.    MAŁY ZUS i MAŁY ZUS PLUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.02.2020 r. wybrane zagadnienia.

4.      Kto może korzystać z ulgi „mały ZUS plus” i jak poprawnie rozliczać składki za takiego przedsiębiorcę? – od 1 lutego 2020r.

5.      Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii – zasady ubiegania się o wydanie formularza A1:

-     zasady ubiegania się oraz wypełniania formularza A1 dla osób przemieszczających się poza granicami kraju
– UE, EOG oraz Szwajcaria,

-     omówienie delegowania, praca w kilku państwach,

-     omówienie obowiązków przedsiębiorcy na tle spełnienia warunków do uzyskania formularza A1,

-     konsekwencje nie uzyskania formularza A1,

-     zasady i niezbędne dokumenty do zatrudnienia cudzoziemców – ustalanie miejsca zamieszkania
w przypadku obywateli państw trzecich – zmiana zasad od 2 maja 2018 r.

 

6.      E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

-       skrócenie okresu przechowywanie dokumentacji za okres do 31.12.2018r, dokumenty jakie musi złożyć płatnik, omówienie dokumentów:  ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA,

-       obowiązki płatnika od 01.01.2019r. w związku ze skróceniem przechowywania akt:  jakie informacje należy przekazać do ZUS,

-       jakie informacje jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu płatnik w związku ze skróceniem przechowywania akt.

7.      Czy rozliczenie składek na PPK ma wpływ na składki ZUS?

8.      Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.

9.      Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 25 sierpnia 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  25 sierpnia  2020r.