Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI - 1 dzień

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - SŁADKI

èUstalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

a umorzenie składek w związku z COVID-19

- Planowane zmiany w zakresie umów o dzieło i umów zlecenia

 

AKTUALNE INTERPRETACJE


TERMIN:   4 października 2021r. - 1 dzień

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantuje - wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z doświadczeniem praktycznym.

PROGRAM SEMINARIUM:

1.      Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym  i zdrowotnym oraz zgłaszania do ZUS w sytuacji zbiegu ubezpieczeń tj.: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, prowadzenie działalności pozarolniczej.  Ustalenie obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń oraz dobrowolnego.

2.      Obejmowanie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zasady naliczania składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym.  Jak objąć ubezpieczeniem społecznym jeśli osoba na macierzyńskim lub wychowawczym ma inny tytuł ubezpieczenia tj. umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności pozarolniczej.

3.      Działalność pozarolnicza – jakie obowiązują zasady w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia
i opłacania składek. Na jakie ulgi

 i w jakim okresie może liczyć osoba prowadząca  działalność pozarolniczą. Omówienie warunków jakie muszą być spełnione aby skorzystać z ulgi i jakie dokumenty zgłoszeniowe
i rozliczeniowe należy złożyć.

4.      Rozliczenia z ZUS tj. zasady rozliczania wpłat, korygowanie dokumentów rozliczeniowych 
np. kiedy wpłynęło zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie zostało już wypłacone.

5.      Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy itp. w sytuacji kiedy płatnik korzystał z umorzenia składek w związku z COVID-19.

6.      Świadczenia przysługujące pracownikom objętych kwarantanną. Zasady naliczania
i wykazywania do ZUS
w tym zasady nabywania prawa i wypłaty wydłużonego zasiłku opiekuńczego.

7.      Zasiłek macierzyński – zasady ustalania prawa oraz ustalanie wysokości zasiłku. Czy pracownik zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w sytuacji podjęcia dodatkowego zatrudnienia , jeśli tak to na jakich zasadach.

8.      Planowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 2021 w zakresie umów o dzieło i umów zleceń m.in. obowiązek zgłaszania do ZUS wszystkich umów o dzieło.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 

Ustalić prawo do objęcia obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym z jednego tytułu jak również w przypadku zbiegu tytułów np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzenia działalności pozarolniczej.  Dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń oraz korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Ponadto w zakresie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zdobędą wiedzę dotyczącą zasad przyznawania prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego.

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.