Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - SŁADKI

è E - AKTA – zmiana przepisów
od 1 stycznia 2019r.
 

è ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE FORMULARZA A1 


TERMIN:   18 grudnia 2018r.  godz. 1000 

                      

MIEJSCE:
  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


I.   E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

II.    Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania w trakcie trwania umowy.
 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.
 • Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.
 • Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.
 • Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.

III. MAŁY ZUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.01.2019 r. wybrane zagadnienia.

IV. Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii.

 • zasady ubiegania się oraz wypełniania formularza A1 dla osób przemieszczających się poza granicami kraju – UE, EOG oraz Szwajcaria
 • omówienie delegowania, praca w kilku państwach,
 • omówienie obowiązków przedsiębiorcy na tle spełnienia warunków do uzyskania formularza A1,
 • konsekwencje nie uzyskania formularza A1,
 • zasady i niezbędne dokumenty do zatrudnienia cudzoziemców – ustalanie miejsca zamieszkania
 • w przypadku obywateli państw trzecich – zmiana zasad od 2 maja 2018 r.

V.  Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu.

VI. Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.

VII. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.