Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI 1

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - SŁADKI

E - AKTA – zmiana przepisów
od 1 stycznia 2019r.
 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE FORMULARZA A1
 

TERMIN:   15 maja 2019r.  godz. 1000 
                      

MIEJSCE:
  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

1.      E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

-       skrócenie okresu przechowywanie dokumentacji za okres do 31.12.2018r, dokumenty jakie musi złożyć płatnik, omówienie dokumentów:  ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA,

-       obowiązki płatnika od 01.01.2019r. w związku ze skróceniem przechowywania akt: jakie informacje należy przekazać do ZUS,

-       jakie informacje jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu płatnik w związku ze skróceniem przechowywania akt.

 

 

2.      Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

1.       Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.

2.       Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania w trakcie trwania umowy.

3.       Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.

4.       Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.

5.       Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.

6.       Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.

 

3.       Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu

 

4.       MAŁY ZUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.01.2019 r. wybrane zagadnienia.

5.      Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii.

-     zasady ubiegania się oraz wypełniania formularza A1 dla osób przemieszczających się poza granicami kraju – UE, EOG oraz Szwajcaria,

-     omówienie delegowania, praca w kilku państwach,

-     omówienie obowiązków przedsiębiorcy na tle spełnienia warunków do uzyskania formularza A1,

-     konsekwencje nie uzyskania formularza A1,

-     zasady i niezbędne dokumenty do zatrudnienia cudzoziemców – ustalanie miejsca zamieszkania
w przypadku obywateli państw trzecich – zmiana zasad od 2 maja 2018 r.

6.      Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.

7.      Konsultacje.

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.