Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zmiany PODATKOWE 2019/2020
 

Zmiany PODATKOWE 2019/2020


«      metoda podzielonej płatności

«      kasy online

«      PIT dla młodych

«      zmiana skali podatkowej

TERMIN:  14 lutego 2020r. godz. 1000       


SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

podatników podatku od towarów i usług zobowiązanych do stosowania metody podzielonej płatności, podmioty otrzymujące płatności w takiej formie a także do osób odpowiedzialnych za rozliczania finansowo-księgowe. Omówione zmiany w szczególności będą dotyczyły osób zajmujących się dokonywaniem płatności w formie  przelewów bankowych, tworzących raporty w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego osób zarządzających płynnością finansową w firmach, odpowiedzialnych ze prowadzenie ewidencji przy wykorzystaniu kasy rejestrującej. Ponadto w ramach seminarium zostaną omówione zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz zmiany dotyczące obniżenia skali podatkowej. Dodatkowy seminarium kierowane jest do osób, dla których występuje obowiązek raportowania schematów podatkowych, w szczególności obowiązek dotyczący pracowników działów księgowych.

 

è WYKŁADOWCA:

Michał Rogoziński - praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych.

è PROGRAM SEMINARIUM:

 • Brak PIT dla podatników poniżej 26 roku życia
 • Zmiany skali podatkowej, zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów.
 • Mechanizm podzielonej płatności – zasady działania systemu od 1 listopada 2019 r.
 • Obowiązkowy split payment w dla niektórych branż.
 • Posiadanie wyodrębnionego rachunku VAT – ograniczenia uznań i obciążeń na rachunku.
 • Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy i zwrot na rachunek bankowy VAT.
 • Postanowienie urzędu skarbowego wypłacie środków z rachunku VAT.
 • Dochowanie należytej staranności przy metodzie podzielonej płatności. Sankcje za dokonanie płatności z pominięciem split payment.
 • Ujęcie w księgach rachunkowych płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności.
 • Wprowadzenie kas fiskalnych on-line.
 • Likwidacja deklaracji VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowe przy sprzedaży bonów i voucherów w 2019 r.
 • Projektowane zmiany ustawy VAT w 2019. Ujednolicenie stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa.
 • Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” przy sprzedaży nieruchomości.
 • Najczęściej popełnianie błędy przez podatników w rozliczeniach VAT.
 • -Obowiązek podania NIP na paragonach wystawianych na rzecz podatników VAT
 • „Biała lista” podatników VAT. Sankcje za nierzetelną weryfikację kontrahentów.
 • Zmiany w dyrektywie VAT – „quick fixes”
 • Przedmiot raportowania schematów podatkowych
 • Definicje i rodzaje schematów podatkowych
 •  Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • Terminy składania informacji o schematach podatkowych
 • Cechy rozpoznawcze schematów podatkowych
 • Obowiązki księgowych w zakresie raportowania systemów podatkowych
 • Konsultacje.

è Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

dokonać oceny obowiązku dokonania płatności przy wykorzystaniu metody podzielonej płatności oraz konieczności ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej online w niektórych branżach. Dodatkowo słuchacze będą potrafili dokonywać weryfikacji kontrahentów z zachowaniem należytej staranności i dokonywać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz pozostałych podatników z wykorzystaniem nowej skali podatkowej.

Ponadto na szkoleniu zostanie przybliżone zagadnienie raportowania schematów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w tym zakresie dla pracowników działów księgowych. 


 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                   (068) 324-35-90
- skan e-mailem:      
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


 TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 23 stycznia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  23 stycznia 2020r.