Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zmiany PODATKOWE
 

Zmiany PODATKOWE


Nowa matryca stawek VAT

 zastąpienie deklaracji VAT-7

«      metoda podzielonej płatności

«      kasy online

«      biała lista podaników VAT

 

«      nowe zasady dokumentowania wywozu w wewnątrzwspólnotychych transakcjach


TERMIN:  nabór trwa  


SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

podatników podatku od towarów i usług zobowiązanych do stosowania metody podzielonej płatności, podmioty otrzymujące płatności w takiej formie a także do osób odpowiedzialnych za rozliczania finansowo-księgowe. Omówione zmiany w szczególności będą dotyczyły osób zajmujących się dokonywaniem płatności w formie  przelewów bankowych, tworzących raporty w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego osób zarządzających płynnością finansową w firmach, odpowiedzialnych ze prowadzenie ewidencji przy wykorzystaniu kasy rejestrującej. Ponadto w ramach seminarium zostaną omówione zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz zmiany dotyczące obniżenia skali podatkowej. Dodatkowy seminarium kierowane jest do osób, dla których występuje obowiązek raportowania schematów podatkowych, w szczególności obowiązek dotyczący pracowników działów księgowych.

 

è WYKŁADOWCA:

Michał Rogoziński - praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych.

è PROGRAM SEMINARIUM:

 

 • Mechanizm podzielonej płatności – zasady działania systemu od 1 listopada 2019 r.
 • Obowiązkowy split payment  dla niektórych branż.
 • Stosowanie dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności
 • Posiadanie wyodrębnionego rachunku VAT – ograniczenia uznań i obciążeń na rachunku.
 • Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy i zwrot na rachunek bankowy VAT.
 • Postanowienie urzędu skarbowego wypłacie środków z rachunku VAT.
 • Dochowanie należytej staranności przy metodzie podzielonej płatności.
 • Sankcje za dokonanie płatności z pominięciem split payment.
 • Ujęcie w księgach rachunkowych płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności.
 • Wprowadzenie kas fiskalnych on-line.
 • Likwidacja deklaracji VAT – Nowy JPK_VDEK od 1 lipca 2020
 • Ujednolicenie stawek VAT od listopada 2019 i lipca 2020
 • Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 • Zastąpienie klasyfikacji PKWiU przez CN przy sprzedaży towarów.
 • Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” przy sprzedaży nieruchomości.
 • Zmiany w zwolnieniu podmiotowym do 200.000 zł
 • Obowiązek podania NIP na paragonach wystawianych na rzecz podatników VAT
 • „Biała lista” podatników VAT.
 • Sankcje za nierzetelną weryfikację kontrahentów na białej liście.
 • Zmiany w dyrektywie VAT – „quick fixes”
 • Nowe zasady dokumentowania wywozu Wewnątrzwspólnotowych Dostaw Towarów
 • Transakcje trójstronne w deklaracji VAT-7 i VAT-UE
 • Istotne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Istotne zmiany w PCC przy umowie pożyczki
 • Deklaracja zbiorcza PCC – kto może z niej skorzystać?
 • Konsultacje

 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                   (068) 324-35-90
- skan e-mailem:      
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


 TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.