Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zatrudnianie cudzoziemców - obowiązki wobec US i ZUS
 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIANIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

wobec URZĘDU SKARBOWEGO oraz ZUS


TERMIN:  nabór trwa
            
MIEJSCE:  Zielona Góraul. Boh. Westerplatte 23
               - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu 

è CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Seminarium będzie realizowane w formie wykładu, w ramach którego omówione zostaną przepisy prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych majce zastosowanie do zatrudniania cudzoziemców oraz obowiązków płatnika w tym zakresie. Dodatkowo omówione zostaną najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w 2018r.

 

è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

Osób zatrudniających cudzoziemców i realizujących obowiązki płatnika w tym zakresie a także osoby zainteresowane zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. oraz zmianami w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych – składki w 2018r.


è PROGRAM SEMINARIUM:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wykładowca – praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

1.      Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.      Regulacje dotyczące pracy w innym państwie w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

3.      Certyfikat rezydencji jako dokument regulujący status podatkowy.

4.      Obowiązki płatnika podatku dochodowego przy zatrudnianiu cudzoziemców na umowę o pracę.

5.      Obowiązki płatnika podatku dochodowego przy zatrudnianiu cudzoziemców z tytułu umów cywilnoprawnych.

6.      Zastosowanie odpowiednich formularzy podatkowych.

7.      Metody unikania podwójnego opodatkowania – studium przypadku.

8.      Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnień od podatku.

9.      Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia twórców w 2018 r..

10.  Zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek

11.  Inne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące płatników.

 

12.  Konsultacje.

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- SKŁADKI

Wykładowca - praktyk, specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze

1.         Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.

2.         Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.

3.         E-składka; zmiana zasad opłacania składek do ZUS od 01.01.2018r.
– jedna wpłata miesięcznie na jeden rachunek dla każdego płatnika składek.

4.         Zasady sporządzania informacji ZUS IWA dla celów ustalenia wysokości stopy procentowej
składki na ubezpieczenie wypadkowe.

5.         Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania
w trakcie trwania umowy.

6.         Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby przebywające na zasiłku
macierzyńskim i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.

 

7.         Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  
exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
Seminarium będzie potwierdzone telefonicznie.TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.