Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZASIŁKI - 2 dni
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w dwudniowym seminarium:
 
  ZASIŁKI - Zasady dokumentowania prawa do zasiłków. 
E-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018r.
Dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń

- ćwiczenia praktyczne
 
 
TERMIN:   26 i 27 sierpnia 2020r.  godz. 10 00
 
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa
do świadczeń z tytułu choroby
i macierzyństwa. Dokumentacja niezbędna
do wypłaty świadczeń
.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które zajmują się ustalaniem prawa do zasiłków z tytułu choroby
i macierzyństwa i chciałyby poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

W obecnych czasach polegamy na licznych programach i systemach płacowych, które jak się okazuje czasami zawodzą. Stąd istnieje konieczność zweryfikowania danych wyliczonych przez komputer, by nie popełnić błędów, a co za tym idzie, uniknąć nieprawidłowości przy wypłacie należnych pracownikom zasiłków.

Połączenie teorii z praktyką, opartej na licznych przykładach 
i zadaniach do rozwiązania
, umożliwi zrozumienie 
i zapamiętanie nawet najtrudniejszych zagadnień.

Kompleksowe szkolenie z ustalania prawa do zasiłków pozwoli odnaleźć się w niekiedy zawiłych przepisach i interpretacjach. Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące naliczania świadczeń zarówno z ubezpieczenia chorobowego jak i wypadkowego dla pracowników.

Przedstawiane zagadnienia poparte będą licznymi przykładami.  Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne
w formie warsztatów.

Program szkolenia:

1)  Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego:

ü   kiedy stosujemy okres wyczekiwania,

ü   jak ustalamy okres, za który przysługuje prawo do świadczeń z tytułu choroby,

ü   w jakiej wysokości przysługują świadczenia,

ü   kiedy traci się prawo do zasiłku.

2)  Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Okoliczności, które wykluczają prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

3)  Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny
(z uwzględnieniem zmiany przepisów obowiązującej od 06.06.2018 r.)

ü kiedy i komu i w jakich okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy,

ü  jak ustalamy wymiar przysługującego zasiłku opiekuńczego,

ü     okoliczności, które uprawniają do „dodatkowego” wymiaru zasiłku opiekuńczego,

ü  nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

4)     Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018r.

ü     formy elektronicznych zwolnień lekarskich – czym jest wydruk informacyjny e-ZLA oraz zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym,

ü     który płatnik ma obowiązek posiadać profil informacyjny płatnika składek, a który nie musi go zakładać,

ü     jak zostaniemy poinformowani o zwolnieniu lekarskim naszego pracownika,

ü     kiedy lekarz wydrukuje zwolnienie lekarskie,

ü     jak postąpić, gdy w zwolnieniu lekarskim stwierdzimy błąd, jakie to ma konsekwencje na prawo do zasiłku,

ü     zwolnienie lekarskie za okres wsteczny – kiedy możemy wypłacić zasiłek, a kiedy nie będzie do niego prawa,

ü     statusy elektronicznych zwolnień lekarskich.

5)     Uprawnienia związane z rodzicielstwem – ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości w zależności od rodzaju urlopu związanego z rodzicielstwem.

ü zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego,

ü     kiedy rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego, 

ü     jak ustalamy wysokości przysługującego zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem konieczności jego podwyższenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego,

ü     jak obliczamy przedłużenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z podjęciem przez pracownika pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego.    

6)     Dokumentacja, na podstawie której ustalamy  prawo do świadczeń z tytułu choroby.  Jakie dokumenty niezbędne są do wypłaty zasiłków dla płatnika a jakie dokumenty sporządzamy, by to ZUS podjął wypłatę.

Nowe wzory dokumentów m.in. do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. 

Warsztaty z ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami.

  • Z jakiego okresu wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków?
  • Czy wszystkie składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione przy ustaleniu wysokości zasiłku?
  • Jak odróżnić składniki wynagrodzenia periodyczne od nieperiodycznych?
  • Czym są składniki wynagrodzenia przyznane na czas ściśle określony?
  • Kiedy zachodzi konieczność ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczeń? 
  • Kiedy waloryzujemy podstawę wymiaru zasiłku?
  • Jakie znaczenie ma kwota płacy minimalnej na wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa?


 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 

                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni robocze przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.