Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Wymagania BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń
 
 Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
"EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWAI HIGIENY PRACY przy eksploatacji
MASZYN
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH


TERMIN:   nabór trwa

MIEJSCE: 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23        
                                   - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu
 
 

Szkolenie skierowane jest do:
 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przedsiębiorców i pracodawców, kadry kierowniczej i zarządzającej wszystkich szczebli
 • pracowników służb technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w zakładach,
 • osób pracujących przy obsłudze maszyn,
 • pracowników służb odpowiedzialnych za zakup nowych maszyn,
 • pracowników służb odpowiedzialnych za planowanie remontów i modernizacji maszyn.
 ---------------------------------------------------------------------------

Szkolenie będzie (choć ogólnie i po krótce) omawiało europejską koncepcję kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, dostawach i eksploatacji maszyn ale głównie będzie skupiało się na takich aspektach jak:

 • odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn (pracodawców, kierownictwa i nadzoru, służb utrzymania ruchu, operatorów);
 • omówienie rodzajów osłon i innych urządzeń ochronnych stosowanych w maszynach,
 • omówienie wymagań dla dokumentacji maszyn;
 • przedstawienie maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz maszyn przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych;
 • omówienie ogólnych wymagań bhp przy eksploatacji drabin;
 • omówienie najczęstszych przyczyn wypadków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych.

Szkolenie to znacznie bardziej będzie się koncentrowało na przestawieniu wymagań dotyczących prawidłowej organizacji pracy przy obsłudze maszyn, wymagań dla operatorów tych maszyn i odpowiedzialności z tym związanej.
---------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

1.    Europejska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, dostawach i eksploatacji maszyn - podział wymagań dla maszyn (dyrektywa maszynowa i dyrektywa narzędziowa):

 • wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa maszyn;
 •  „maszyny nowe” - zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn - Nowa Dyrektywa Maszynowa2006/42/WE (Rozporządzenie MG z dnia 21 października 2008 r.);
 • „maszyny stare, instalacje, narzędzia i inne środki pracy” – minimalne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Dyrektywa Narzędziowa  2009/104/WE (Rozporządzenie MG z 30.10.2002r.);
 •  pojęcie maszyny nieukończonej;
 •  pojęcie maszyn zespolonych;
 • remont a modernizacja maszyny.

2.    Rola norm w procesie eksploatacji maszyn.

3.Odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn: pracodawców, kierownictwa i nadzoru, służb utrzymania ruchu, operatorów:

 • uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia
 • powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy.

4.    Charakterystyka zagrożeń przy obsłudze maszyn.

5.    Podstawowe wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn.

6.    Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn. 

 • zasady doboru, instalowania i eksploatowania technicznych środków bezpieczeństwa,
 • urządzenia ochronne odgradzające – osłony i ograniczniki,
 • urządzenia ochronne nieodgradzające bezdotykowe i czułe na nacisk
 • urządzenia i aspekty funkcjonalne bezpieczeństwa maszyn.

7.    Wymagania w zakresie oznakowania maszyn. 

8.    Dokumentacja maszyn:

 • dokumentacja techniczna,
 • deklaracja zgodności,
 • instrukcja użytkowania (dawniej dokumentacja techniczno-ruchowa - DTR),
 •  stanowiskowa instrukcja bhp przy obsłudze maszyny.

9.     Kontrole (przeglądy) maszyn – wymagania i zasady przeprowadzania.

10.   Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.

11.   Maszyny przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych.

12.  Wymagania bhp przy eksploatacji drabin.

13.  Omówienie najczęstszych przyczyn wypadków związanych z eksploatacją maszyn
i urządzeń technicznych.

14.   Pytania, dyskusja, konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
skan e-mailem:   exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) po otrzymaniu faktury, któt\ra wydawana jest w dniu szkolenia lub wpłacenie gotówką w sekretariacie.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
. Seminarium potwierdzone zostanie telefonicznie.TERMIN: 23 marca 2021r.
TERMIN: 10 marca  2021r.           TERMIN:  10, 12, 18, 25 marca 2021r.
TERMIN:   10, 12, 18, 25 marca 2021r.
TERMIN :  23 marca 2021r.