Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Urlopy pracownicze - wypoczynkowe, okolicznościowe, rodzicielskie
 

do wyboru:
SZKOLENIE ONLINE
lub STACJONARNE


URLOPY PRACOWNICZE

wypoczynkowe, okolicznościowe, rodzicielskie

Ogólne zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia urlopowego – przykłady obliczeń

Urlopy wypoczynkowe pracowników delegowanych


TERMIN: nabór trwa

MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum BiznesuProgram:

1.      Ochrona urlopu wypoczynkowego.

2.      Okresy zaliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu.

3.      Prawo i wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego.

4.      Prawo i wymiar kolejnego urlopu wypoczynkowego.

5.      Plan urlopów, w tym kto nie musi tworzyć planu, przesunięcie obligatoryjne i fakultatywne terminu urlopu, odwołanie pracownika z urlopu, kiedy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy oraz kiedy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wypoczynkowego.

6.      Udzielanie urlopu wypoczynkowego, w tym jak prawidłowo rozliczyć urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownika z wydłużoną lub skróconą normą dobową czasu pracy, urlop wypoczynkowy a praca zmianowa.

7.      Urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy.

8.      Okresy nieobecności wpływające na wymiar urlopu wypoczynkowego.

9.      Dzielenie urlopu wypoczynkowego.

10.   Urlop uzupełniający.

11.   Urlop na żądanie.

12.   Termin udzielenia urlopu wypoczynkowego.

13.   Wpływ urlopu okolicznościowego na urlop wypoczynkowy.

14.   Ogólne zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia urlopowego – przykłady obliczeń.

15.   Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy: termin wypłaty, ogólne zasady obliczania

16.   Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności.

17.   Urlopy wypoczynkowe pracowników młodocianych.

18.   Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego.

19.   Przedawnienie roszczenia o urlop wypoczynkowy.

20.   Urlopy wypoczynkowe pracowników delegowanych w tym:

-        Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników delegowanych na terytorium innego państwa;

-        Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie możliwości pozbawienia pracowników skierowanych do pracy za granicą urlopu w naturze, w zawiązku z tak zwanym funduszem urlopowym, w świetle polskiego Kodeksu pracy

21.   Urlopy związane z rodzicielstwem po zmianach – zasady udzielania.

22.   Najnowsze zmiany w prawie pracy obowiązujące od 2019 r. – wybrane informacje sygnalne:

-        zmiany dot. świadectw pracy,

-        zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp,

-        nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. 


TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.