Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


TARCZA ANTYKRYZYSOWA
 

w związku z koronawirusem 

- Omówienie aspektów prawno – podatkowych

- pomoc publiczna, ulgi w ZUS,
ulgi w podatkach


PLANOWANY TERMIN: 

nabór trwa

MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum Biznesu


 


Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnychw Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

 

 

1. Szczególne rozwiązania podatkowo – księgowe wprowadzone w drodze tarczy antykryzysowej:

 • ułatwienia w składaniu sprawozdać finansowych za 2019r.;
 •  terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy,
 •  czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19
 • korzystne zasady dotyczące rozliczenia straty;
 • przesunięcie terminu wejście w życie VAT – JPK,
 • nowa matryca stawek – zmiana terminów wejścia w życie;
 • Split payment – czy przedsiębiorcy dostaną możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT?
 • Obowiązek weryfikacji na tzw. białej liście podatników, aktualizacja listy;
 • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie zapłaty zaległości podatkowych nie podlegających szczególnym regulacjom antykryzysowym,  rozłożenie na raty zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych).
 • zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;
 • inne terminy wynikające z Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w czasie obowiązywania stanu epidemii;
 • terminy na uzyskanie zwrotu podatku VAT;

 

2.   Możliwość uzyskania ulg w spłacie zobowiązań wobec ZUS

 • umorzenie składek ZUS
 • odroczenie terminu płatności składek ZUS
 • rozłożenie na raty składek ZUS

 

3. Pomoc publiczna udzielana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:

 • wsparcie restrukturyzacyjne
 • nowe uprawnienia starosty – dofinansowanie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz organizacji pożytku publicznego,
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów
 • ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • ceny urzędowe i marże maksymalne
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;

 

4.      Działania JST – nowe obowiązki związane z COVID – 19:

 • przedłużenie terminu do wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową

5.      Konsultacje.

 

 


TERMIN: 3 lutego 2021r.
TERMIN: 11 lutego  2021r.           TERMIN:  9,  11, 16, 25 lutego 2021r.
TERMIN:   9,  11, 16, 25 lutego 2021r.
TERMIN :  3 lutego 2021r.