Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenie PPOŻ
Zapraszamy na szkolenia z zakresu ochrony p. poż. wymagane
przepisami art. 2091 par 1 pkt 2 i par. 3  Kodeksu pracy oraz inne zlecone szkolenia specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za ochronę p. poż. w zakładach pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowejw tym warsztaty szkoleniowe:


Obowiązki PRACOWNIKÓW wyznaczonych przez
 PRACODAWCĘ do wykonywania działań z zakresu
ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW.


TERMIN:   19 września 2019r. godz. 10:00
 
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Szkolenie skierowane jest do PRZEDSTAWICIELI ZAŁOGI, wyznaczonych przez pracodawcę - odpowiedzialny za wykonywanie działń z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w zakładach pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zapewniamy przygotowanie do sprawnej ewakuacji pracowników w razie pożaru.

Nasi wykładowcy są profesjonalnie przygotowani do przekazywania fachowej wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy - praktycy z Państwowej Straży Pożarnej z wieloletnim stażem dydaktycznym.

Zgodnie z art. 2091  par. 1 pkt 2 i par 3  Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć i przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników.

PROGRAM:
  1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy w świetle przepisówKodeksu pracy - obowiązki i odpowiedzialność pracownika wyznaczonego do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.
  2. Urządzenia przeciwpożąrowe i podręczny sprzęt gaśniczy.
  3. Zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środowiskiem pracy.
  4. Grupy pożarów, zasady gaszenia pożarów, zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu pracy.
  5. Zasady organizacji i prowadzenia ewakuacji pracowników i mienia zakładu pracy.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w szkoleniu oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na szkolenie nie będzie wysyłana.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu ochrony p. poż. wymagane
przepisami art. 2091  Kodeksu pracy oraz inne zlecone szkolenia specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za ochronę p. poż. 
w zakładach pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb i specyfiki firmy !TERMIN: 19 lipca 2019r.
TERMIN: 15 lipca 2019r.
TERMIN : 19 lipca 2019r.                  TERMIN: 8,10,17,19 lipca 2019r.                
TERMIN :  15 lipca 2019r.