Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenie PPOŻ
Zapraszamy na szkolenia z zakresu ochrony p. poż. wymagane
przepisami art. 2091 par 1 pkt 2 i par. 3  Kodeksu pracy oraz inne zlecone szkolenia specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za ochronę p. poż. w zakładach pracy w tym warsztaty szkoleniowe:


Obowiązki PRACOWNIKÓW wyznaczonych przez
 PRACODAWCĘ do wykonywania działań z zakresu
ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW.


TERMIN: 30 marca 2022r.
 
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Szkolenie skierowane jest do PRZEDSTAWICIELI ZAŁOGI, wyznaczonych przez pracodawcę - odpowiedzialny za wykonywanie działń z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w zakładach pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Zapewniamy przygotowanie do sprawnej ewakuacji pracowników w razie pożaru.

Nasi wykładowcy są profesjonalnie przygotowani do przekazywania fachowej wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy - praktycy z Państwowej Straży Pożarnej z wieloletnim stażem dydaktycznym.

Zgodnie z art. 2091  par. 1 pkt 2 i par 3  Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć i przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA

1. System prawny ochrony przeciwpożarowej w Polsce:
 • Pojęcie ochrony przeciwpożarowej,
 • Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej).

2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy - Kodeks pracy art. 207 1 § 1 pkt. 3 oraz art. 209 1 §1 pkt 2 i par. 3 -Obowiązki i odpowiedzialność pracownika wyznaczonego do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów.

3. Pożar jego rozwój:

 • definicja pożaru,
 • proces spalania,
 • procesy towarzyszące spalaniu (dymy gazy, ciepło, światło),
 • mechanizmy rozchodzenia się ciepła (przewodzenie - kondukcja, unoszenie - konwekcja, promieniowanie cieplne - radiacja).
 • grupy pożarów (A, B, C, D, F).

4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu pracy:

 • centrale alarmowe
 • stałe urządzenia gaśnicze SUG,
 • podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, agregaty gaśnicze, koc gaśniczy, hydronetka, tłumice),
 • hydranty (wewnętrzne, zewnętrzne).

5. Zasady gaszenia pożarów;

 • dobór sprzętu do rodzaju grupy pożaru,
 • techniki podawania środków gaśniczych.

6. Zasady organizacji i prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia zakładu pracy:

 • plan ewakuacji, zasady oznakowania, dróg ewakuacyjnych,
 • ewakuacja pracowników zakładu,
 • ewakuacja osób przebywających tymczasowo w zakładzie pracy,
 • zasady nawiązywania kontaktu z osobami zagrożonymi i ogarniętymi paniką,
 • techniki ewakuacji osób niepełnosprawnych i nieprzytomnych,
 • postępowanie z osobami wyewakuowanymi i uratowanym,
 • okoliczności wymuszające potrzebę ewakuacji mienia,
 • kolejność ewakuacji mienia,
 • system ewakuacji mienia (potokowy, brygadowy, indywidualnego transportu).

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w szkoleniu oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na szkolenie nie będzie wysyłana.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu ochrony p. poż. wymagane
przepisami art. 2091  Kodeksu pracy oraz inne
zlecone szkolenia specjalistyczne
dla osób odpowiedzialnych za ochronę p. poż. w zakładach pracy.

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb i specyfiki firmy !