Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenie dla SIP
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI"
w Zielonej Górze   z a p r a s z a   do udziału
w
CZTERODNIOWYM szkoleniu dla


SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
- 4 dni

TERMIN:  6, 8, 13, 14 września 2021r.godz. 1000
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                       
  - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Podstawowym  aktem  prawnym, regulującym  działalność  SIP  jest tekst jednolity  z  dnia 13 kwietnia 2015r.  ustawy 
o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983r.


WYKŁADOWCA: najlepszy, wielokrotnie sprawdzony wykładowca - praktyk z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy gwarantujący wysoki poziom wykładów.


CELEM SZKOLENIA jest przekazanie niezbędnych wiadomości z zakresu prawnej ochrony pracy, technicznej ochrony pracy oraz praw i obowiązków SIP. Ćwiczenia praktyczne - ocenianie ryzyka zawodowego na przykładzie wybranych stanowisk pracy w zakładzie i za pomocą zaproponowanej metody. Warsztaty dla członków zakładowych zespołów powypadkowych. Przykłady praktyczne na podstawie zbadanych wypadków przy pracy. Ćwiczenia praktyczne z zakresu prawidłowego przygotowania dokumentacji powypadkowej.Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
·  pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”
                        
65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
·   faxem:                (068) 324-35-90
·   
skan e-mailem:   
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/ Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia ………………………… w Zielonej Górze) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie szkolenia po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w szkoleniu oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
na szkolenie. Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później
niż 5 dni roboczych  przed datą szkolenia!
Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia
od zapłaty w pełnej wysokości.

 
 
 


TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.