Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Szkolenia p. poż.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu ochrony p. poż. wymagane
przepisami art. 2091  Kodeksu pracy oraz inne zlecone szkolenia specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za ochronę p. poż. 
w zakładach pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej
w tym warsztaty szkoleniowe:


Obowiązki PRACOWNIKÓW wyznaczonych przez
 PRACODAWCĘ do wykonywania działań z zakresu
ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW.


TERMIN:   wrzesień / październik 2018r. godz. 10:00
 
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Seminarium skierowane jest do PRZEDSTAWICIELI ZAŁOGI, wyznaczonych przez pracodawcę - odpowiedzialny za wykonywanie działń z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w zakładach pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 2091  par. 1  Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć i przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników.

PROGRAM:

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy.

- Obowiązki i odpowiedzialność pracownika wyznaczonego do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

2. Urządzenia przeciwpożąrowe i podręczny sprzęt gaśniczy.

3. Zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środowiskiem pracy.

4. Grupy pożarów, zasady gaszenia pożarów, zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu pracy.

5. Zasady organizacji i prowadzenia ewakuacji pracowników i mienia zakładu pracy.


Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w szkoleniu oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 2 dni robocze przed datą szkolenia. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na szkolenie nie będzie wysyłana.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu ochrony p. poż. wymagane
przepisami art. 2091  Kodeksu pracy oraz inne zlecone szkolenia specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za ochronę p. poż. 
w zakładach pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb !TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.