Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

szkolenia BHP online
 WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE !!!

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI"  zaprasza do udziału w szkoleniach w dziedzinie BHP - online:

I. SZKOLENIE OKRESOWE w dziedzinie BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI:
 
1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w formie samokształcenia kierowanego
- 1 dzień.

TERMIN: 
nabór trwa

Szkolenia okresowe BHP osób będących pracodawcami nie mogą przeprowadzać pracownicy służby BHP a jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. SZKOLENIE OKRESOWE w dziedzinie BHP DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP:
 
1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP KOMPLEKSOWO poszerzone o szkolenie z zakresu dostoswoania maszyn do wymagań BHP - 2 dni.

TERMIN:  
nabór trwa

2. Szkolenie okresowe w dziedzinie w formie samokształcenia kierowanego - 1 dzień.

TERMIN: nabór trwa

III. SZKOLENIE OKRESOWE w dziedzinie BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH:
 
1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 1 dzień.

TERMIN: nabór trwa
 


Szkolenie online

 

     Szkolenia online – wykład Inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy

     Legalność/ważność szkolenia potwierdzona przez Inspektorów
z Państwowej Inspekcji Pracy.

     EGZAMIN – wg obowiązujących przepisów !

 

 

Jak to działa?

 

 

    Uczestnik przesyła na adres e-mail: exandi@exandi.pl kartę zgłoszenia.

    minimum 12 godzin przed szkoleniem wysyłamy do Państwa indywidualne hasło dostępu
oraz link do szkolenia

    w dniu szkolenia uczestnik loguje się na platformie online – zgodnie
z wytycznymi podanymi w e-mailu.

    zachęcamy do wcześniejszego zalogowania się na platformę – w celu sprawdzenia połączenia internetowego

 

 

! Uwaga. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem dostępu na 2 godziny przed szkoleniem PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT telefoniczny 68 324 35 90.

 

Niezbędne wymagania: 

                komputer, laptop, smartfon

                stabilny dostęp do Internetu

                podłączone głośniki, słuchawki, włączony dźwięk w urządzeniu

 

 

Warunki uczestnictwa:

 

 

1.     Przyjęcie na szkolenia:

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia (do wyboru):

  • pocztą na adres:                 Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”
    65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
  • faxem: (068) 346 95 34
  •  skan e-mailem:    exandi@exandi.pl

 

 

2.      Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

 

3.     Zapłata za szkolenie:

 

Płatność przed szkoleniem – po wcześniejszym potwierdzeniu szkolenia !

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto (po potwierdzeniu szkolenia: Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia: ……………………………………………..…, termin…………………..……) po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu szkolenia oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

 

4.     Zapewniamy:

 

  • szkolenie w czasie rzeczywistym
  • kontakt z wykładowcą – uczestnik widzi oraz słyszy osobę prowadzącą szkolenie
  • możliwość zadawania pytań - czat
  • materiały szkoleniowe – wersja PDF

 

TEST/EGZAMIN – szkolenie online

 

 

► Czy uczestnicy szkolenia bhp mogą zdawać egzamin w formie wideokonferencji lub   telekonferencji?

 

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, ze zm.), egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. 

Ww. rozporządzenie doprecyzowało sposób przeprowadzenia egzaminu w celu zapobieżenia praktykom egzaminowania „na odległość”, co uniemożliwiało rzetelną ocenę efektów szkolenia.

W związku z powyższym egzamin przeprowadzany w formie wideokonferencji lub telekonferencji, czyli „na odległość” nie spełnia wymogu jego przeprowadzania przed komisją egzaminacyjną ze względu na brak bezpośredniego kontaktu uczestnika szkolenia z członkami komisji.

 

Źródło: www.pip.gov.pl

 

W związku z powyższym stawiamy na LEGALNOŚĆ szkolenia ! Dbamy o to by kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy nie podważyła ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP.

Zatem…

Test odbywa się w formie stacjonarnej. Każdy uczestnik indywidualnie ! Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (dzień, godzina) – przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa.