Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

SKŁADKI - ZASIŁKI
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
S K Ł A D K I - ZASIŁKI - najnowsze zmiany
E-Składka ! E-ZLA !

 

TERMIN: 20 grudnia 2018r. godz. 1000 
                     
 
MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
           Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Program seminarium:

I.SKŁADKI - nowości !

1.         E-AKTA ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

2.         Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

-       Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.

-       Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania
w trakcie trwania umowy.

-       Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim
i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.

-       Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.

-       Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.

-       Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.

3.         Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu

4.         MAŁY ZUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.01.2019 r. - wybrane zagadnienia.

5.         Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii. – wybrane zagadnienia.

6.         Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.

7.         Konsultacje.

 
II. ZASIŁKI - warsztaty

Zmiany w przepisach - elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018r. Jeszcze tylko do końca listopada 2018r. lekarze wystawiać będą papierowe zwolnienia lekarskie.
Od grudnia  2018 roku papierowe zwolnienia zastąpione będą przez dokument elektroniczny E-ZLA.

Jakie ułatwienia i jakie obowiązki zarówno dla ubezpieczonego jak i zakładu pracy niesie ta zmiana?

Na podstawie jakiej dokumentacji ustalać będziemy prawo do poszczególnych zasiłków?

 

1)      Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018r. korzyści i obowiązki płatników wobec nowej formy dokumentowania niezdolności do pracy. Obieg e-ZLA pomiędzy ubezpieczonym, płatnikiem składek a ZUS.

a.      z jaką formą elektronicznego zwolnienia lekarskiego można się spotkać – czym jest wydruk informacyjny
e-ZLA oraz zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym,

b.     który płatnik ma obowiązek posiadać profil informacyjny płatnika składek, a który nie musi go zakładać,

c.      jak zostaniemy poinformowani o zwolnieniu lekarskim naszego pracownika,

d.     kiedy lekarz wydrukuje zwolnienie lekarskie,

e.     jak postąpić, gdy w zwolnieniu lekarskim stwierdzimy błąd, jakie to ma konsekwencje na prawo do zasiłku,

f.       zwolnienie lekarskie za okres wsteczny – kiedy możemy wypłacić zasiłek, a kiedy nie będzie do niego prawa,

g.      statusy elektronicznych zwolnień lekarskich.  

2)      Jak dokumentujemy prawo do zasiłku chorobowego i opiekuńczego na podstawie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jakie dokumenty potrzebne będą w przypadku, gdy zasiłek będzie wypłacał ZUS.

  • czy za każdym razem niezbędne będzie zaświadczenie płatnika składek,
  • kiedy składać będziemy ZAS 53, wydruk informacyjny e-ZLA lub zwolnienie wydane w trybie alternatywnym,
  • nowe wzory druków do zasiłku opiekuńczego.

3)      Nowe okoliczności uprawniające do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy sprawują opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności – zmiana przepisów od 06.06.2018 r.
§        ustalanie okresu przysługującego zasiłku opiekuńczego
dla różnych przypadków,
§  dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego. 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                          65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem: (068) 324-35-90

- skan e-mailem: exandi@exandi.plNależność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana. 


TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.