Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

SKŁADKI - ZASIŁKI
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
S K Ł A D K I - ZASIŁKI 
- umowy cywilnoprawne a umowa o pracę

- zbiegi tytułów do ubezpieczeń
- najnowsze zmiany

 

TERMIN:  17 lipca 2020r. godz. 1000 
                     
 
MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Program seminarium:

I.SKŁADKI - nowości !

1.      Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
Zmiany w ZUS DRA, ZUS RCA, kodach zusowskich
od 1 lutego 2020r.
Zmiany w drukach i kodach zusowskich
od 1 marca i 1 czerwca 2020r.

-     zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.

-     Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania
w trakcie trwania umowy – weryfikacja podstaw wymiaru składek, obowiązek pracownika czy pracodawcy.

-     Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.

-     Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS – ustalenie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich.

-      Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.

-      Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS → E – składka.

2.     Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu.

3.     MAŁY ZUS i MAŁY ZUS PLUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.02.2020 r. wybrane zagadnienia.

4.     Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii – zasady ubiegania się o wydanie formularza A1.

5.      E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

6.      Konsultacje.

 
II. ZASIŁKI - warsztaty

  1. Ustalenie okresu zasiłkowego. Czy wszystkie zwolnienia lekarskie naszego pracownika powinniśmy zliczać do jednego okresu zasiłkowego. Kiedy zastosujemy okres zasiłkowy w wymiarze 182 a kiedy 270 dni. W jakim momencie pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i jak przebiega procedura jego przyznania.
  2. Kontrolowanie pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Czy pracodawca może zwrócić się do ZUS o przeprowadzenie kontroli pracownika na zwolnieniu lekarskim. Jaki ustalić czy pracownik wykorzystuje zwolnienie w sposób prawidłowy. Jak postąpić, gdy dowiemy się, że pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób niegodny z celem jego wydania. Kiedy ZUS może wezwać ubezpieczonego na badanie do lekarza orzecznika w ramach kontroli zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy i jakie są konsekwencje niestawienia się na to badanie. 
  3. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Czy po zmianie wymiaru czasu pracy powinniśmy ustalić na nowo wysokość przysługujących pracownikowi zasiłków? Jak postąpić, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie pobierania zasiłku przez pracownika. Jak należy postąpić w takiej sytuacji z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, np. nagrodą roczną.  


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                          65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem: (068) 324-35-90

- skan e-mailem: exandi@exandi.plNależność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana. 


TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.