Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

SKŁADKI - ZASIŁKI
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
S K Ł A D K I - ZASIŁKI 

- najnowsze zmiany 2021/2022


 

TERMIN:  nabór trwa
                      

MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Program seminarium:

I.SKŁADKI - nowości !


       1. Zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej 2022r. !

2. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 2021 w zakresie umów o dzieło i umów zleceń, kontraktów menadżerskich m.in. obowiązek zgłaszania do ZUS wszystkich umów o dzieło. KONTROLE Z ZUS I PIP !


3. Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

a.   Zmiany dot. zgłoszeń do ubezpieczeń - kod wykonywanego zawodu

b.   Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.

c.    Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania
w trakcie trwania umowy – weryfikacja podstaw wymiaru składek, obowiązek pracownika czy pracodawcy.

d.    Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim
i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.

4.    Rozliczenia z ZUS tj. zasady rozliczania wpłat, korygowanie dokumentów rozliczeniowych  np. kiedy wpłynęło zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie zostało już wypłacone.

5.    Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy itp. w sytuacji kiedy płatnik korzystał z umorzenia składek w związku z COVID-19.

6.    Świadczenia przysługujące pracownikom objętych kwarantanną. Zasady naliczania i wykazywania do ZUS w tym zasady nabywania prawa i wypłaty wydłużonego zasiłku opiekuńczego.

7.   Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.
7. Konsultacje.

 
II. ZASIŁKI 

 1. Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej izolacji bądź kwarantannie.
  Zasiłek opiekuńczy dla opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
  Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do tych świadczeń.
 1. Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach
 2. dla niektórych grup ubezpieczonych:
 • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
 • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
 • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 1. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń osobom, którym wymiar czasu pracy został obniżony
  na podstawie ustawy o COVID-19.
 • okoliczności powodujące konieczność przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń,
 • sytuacje, w których podstawa nie powinna być przeliczana.
 1. Szczególne zasady dotyczące świadczenia rehabilitacyjnego w okresie epidemii.
 2. Najnowsze zmiany w ustawie określającej przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczeń z tytułu choroby:
 • nowe przepisy dot. ustalania okresu zasiłkowego,
 • zasiłek chorobowy od  1 stycznia 2022r.: wysokości oraz czas trwania - ZMIANY
 • prawa do świadczeń po ustaniu zatrudnienia
 1. Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                          65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem: (068) 346-95-34

- skan e-mailem: exandi@exandi.plNależność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.