Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

SKŁADKI - ZASIŁKI
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
S K Ł A D K I - ZASIŁKI 

- najnowsze zmiany

Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej kwarantannie.


 

TERMIN:  19 października 2020r. godz. 1000 
                     
 
MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Program seminarium:

I.SKŁADKI - nowości !

1.         Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

-      Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.

-      Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania
w trakcie trwania umowy – weryfikacja podstaw wymiaru składek, obowiązek pracownika czy pracodawcy.

-      Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym
– obowiązki pracodawcy.

2. Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w sytuacji kiedy płatnik korzystał z umorzenia składek w związku z COVID-19.

3.      Świadczenia przysługujące pracownikom objętych kwarantanną. Zasady naliczania i wykazywania do ZUS.

4.         Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu

5.         MAŁY ZUS dla małych firm - wybrane zagadnienia.

6.         Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii.
wybrane zagadnienia.

7.         E-AKTA –skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

8.         Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń 
społecznych i obowiązku rozliczania składek.

9         Konsultacje.

 
II. ZASIŁKI - warsztaty

  1. Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej kwarantannie. Okres przysługiwania zasiłku, dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do tego świadczenia.
  2. Ustalenie okresu zasiłkowego. Czy wszystkie zwolnienia lekarskie naszego pracownika powinniśmy zliczać do jednego okresu zasiłkowego. Kiedy zastosujemy okres zasiłkowy w wymiarze 182 a kiedy 270 dni. W jakim momencie pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i jak przebiega procedura jego przyznania.
  3. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Czy po zmianie wymiaru czasu pracy powinniśmy ustalić na nowo wysokość przysługujących pracownikowi zasiłków? Jak postąpić, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie pobierania zasiłku przez pracownika. Jak należy postąpić w takiej sytuacji z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, np. nagrodą roczną.  
  4. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                          65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem: (068) 324-35-90

- skan e-mailem: exandi@exandi.plNależność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana. 

TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.