Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

SKŁADKI - ZASIŁKI
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
S K Ł A D K I - ZASIŁKI 
- umowy cywilnoprawne a umowa o pracę

- zbiegi tytułów do ubezpieczeń
- najnowsze zmiany

 

TERMIN:  29 listopada 2019r. godz. 1000 
                     
 
MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Program seminarium:

I.SKŁADKI - nowości !

1. Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania 
w trakcie trwania umowy.
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim 
i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.
Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.
Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.
Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.
2. Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu
3. MAŁY ZUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.01.2019 r. - wybrane zagadnienia.
4. Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii. – wybrane zagadnienia.
5. E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.
6. Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.
7. Konsultacje.
 
 
II. ZASIŁKI - warsztaty

  1. Elektroniczne zwolnienia lekarskie jako dokument do wypłaty  świadczeń z tytułu choroby.

Jakie dokumenty potrzebne będą w przypadku, gdy zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Co zrobić, w przypadku, gdy stwierdzenia błędu w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wydanym naszemu pracownikowi. Jak postąpić w przypadku zwolnienia lekarskiego za okres wsteczny lub w sytuacji, gdy pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie w formie papierowej.

  1. Ustalenie okresu zasiłkowego. Czy wszystkie zwolnienia lekarskie naszego pracownika powinniśmy zliczać do jednego okresu zasiłkowego. Kiedy zastosujemy okres zasiłkowy w wymiarze 182 a kiedy 270 dni. W jakim momencie pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i jak przebiega procedura jego przyznania.
  2. Kontrolowanie pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Czy pracodawca może zwrócić się do ZUS o przeprowadzenie kontroli pracownika na zwolnieniu lekarskim. Jaki ustalić czy pracownik wykorzystuje zwolnienie w sposób prawidłowy. Jak postąpić, gdy dowiemy się, że pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób niegodny z celem jego wydania. Kiedy ZUS może wezwać ubezpieczonego na badanie do lekarza orzecznika w ramach kontroli zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy i jakie są konsekwencje niestawienia się na to badanie. 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                          65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem: (068) 324-35-90

- skan e-mailem: exandi@exandi.plNależność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana. 


TERMIN: 29 października 2019r.
TERMIN: 27 listopada 2019r.
TERMIN: 4 grudnia 2019r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  27 listopada 2019r.