Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

SKŁADKI - ZASIŁKI
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:


   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
S K Ł A D K I - ZASIŁKI - najnowsze zmiany
E-Składka ! E-ZLA !

 

TERMIN: 18 lipca 2019r. godz. 1000 
                     
 
MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
           Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Program seminarium:

I.SKŁADKI - nowości !

1. Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania 
w trakcie trwania umowy.
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim 
i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.
Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.
Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.
Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.
2. Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu
3. MAŁY ZUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.01.2019 r. - wybrane zagadnienia.
4. Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii. – wybrane zagadnienia.
5. E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.
6. Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.
7. Konsultacje.
 
 
II. ZASIŁKI - warsztaty

Zmiany w przepisach. Od grudnia 2018 roku papierowe zwolnienia zastąpił dokument elektroniczny E-ZLA.

Jak ustalić prawo do świadczeń na podstawie elektronicznego zwolnienia lekarskiego? Jakie dokumenty są do tego niezbędne.

Co zrobić, gdy otrzymamy zwolnienie lekarskie w innej formie niż określona przepisami.

Najnowsze wytyczne ZUS w zakresie ustalania prawa do świadczeń z tytułu choroby.

Program:

1)      Elektroniczne zwolnienia lekarskie – korzyści i obowiązki płatników wobec nowej formy dokumentowania niezdolności
do pracy. Obieg e-ZLA pomiędzy ubezpieczonym, płatnikiem składek a ZUS.

 • z jaką formą elektronicznego zwolnienia lekarskiego można się spotkać – czym jest wydruk informacyjny
 • e-ZLA oraz zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym,
 • który płatnik ma obowiązek posiadać profil informacyjny płatnika składek, a który nie musi go zakładać,
 • jak zostaniemy poinformowani o zwolnieniu lekarskim naszego pracownika,
 • kiedy lekarz wydrukuje zwolnienie lekarskie,
 • jak postąpić, gdy w zwolnieniu lekarskim stwierdzimy błąd, jakie to ma konsekwencje na prawo do zasiłku,
 • zwolnienie lekarskie za okres wsteczny – kiedy możemy wypłacić zasiłek, a kiedy nie będzie do niego prawa,
 • statusy elektronicznych zwolnień lekarskich,
 • jak należy postąpić gdy otrzymamy zwolnienie lekarskie wydane pracownikowi na druku ZUS ZLA lub druku niesformalizowanym. Kiedy taki dokument stanowi podstawę do wypłaty świadczeń. 

2) Jak dokumentujemy prawo do zasiłku chorobowego i opiekuńczego na podstawie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jakie dokumenty potrzebne będą w przypadku, gdy zasiłek będzie wypłacał ZUS.

 • czy za każdym razem niezbędne będzie zaświadczenie płatnika składek,
 • kiedy składać będziemy ZAS 53, wydruk informacyjny e-ZLA lub zwolnienie wydane w trybie alternatywnym,
 • nowe wzory druków do zasiłku opiekuńczego.

3)   Czym jest kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy pracowników:

 • kto jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli chorych,
 • jak zgodnie z przepisami kontrolę chorych przeprowadzić,
 • jak analizować wyniki kontroli chorych i kiedy sporządzić protokół kontroli,
 • kiedy odmówić pracownikowi wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.  

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                          65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem: (068) 324-35-90

- skan e-mailem: exandi@exandi.plNależność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana. 


TERMIN: 19 lipca 2019r.
TERMIN: 15 lipca 2019r.
TERMIN : 19 lipca 2019r.                  TERMIN: 8,10,17,19 lipca 2019r.                
TERMIN :  15 lipca 2019r.