Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RYSUNEK TECHNICZNY
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na JEDNODNIOWE szkolenie:

RYSUNEK TECHNICZNY w pigułce
-> czytanie i analiza rysunku technicznego
SZKOLENIE DLA OSÓB MAJĄCYCH
STYCZNOŚĆ Z RYSUNKIEM TECHNICZNYM
np. z działu montażu, produkcji, zamówień, marketingu, obsługi klienta itp.


TERMIN:      23 października 2020r. (piątek) godz. 10:00
MIEJSCE:
    Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

WYKŁADOWCA: dr inż. Izabela Gabryelewicz – ekspert – praktyk, od wielu lat  wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi zajęcia (na Wydziale Mechanicznym) z: Rysunek techniczny, Ergonomia, Ergonomiczne aspekty projektowania, Zagadnienia komunikacji w projektowaniu, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Zarządzanie projektowaniem inżynierskim, Inżynieria środowiska pracy.

W 1998r. ukończyła studia na Politechnice Zielonogórskiej, Wydział Mechaniczny, kierunek mechanika i budowa maszyn.W tym samym roku ukończyła Studium Pedagogiczne. W 2007 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

CELEM OGÓLNYM szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników oraz nabycie kompetencji uczestników kursu   w zakresie czytania i rozumienia rysunków technicznych, powodujący zminimalizowanie problemów w dziale montażu, produkcji, zamówień, obsługi klienta itp.

SZKOLENIE JEST REALIZOWANE W FORMIE autorskich wykładów, w czasie których słuchacz nabywa niezbędną wiedzę teoretyczną oraz w formie ĆWICZEŃ PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH, w czasie których słuchacz utrwala i rozszerza wiedzę teoretyczną nabytą w czasie wykładów oraz nabywa praktycznych umiejętności z zakresu zapisu konstrukcji. Szacunkowy udział części praktycznej to 50 %.

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI
prawidłowo czytać, interpretować i analizować rysunki techniczne i wytwarzania.

PROGRAM:

 1. Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego:
  1. linie rysunkowe,
  2. formaty arkuszy,
  3. podziałki,
  4. pismo techniczne
  5.  gospodarka rysunkowa.
 2. Podstawowe zasady rzutowania prostokątnego
 3. Podstawowe wiadomości z zasad wymiarowania podstawowych części maszyn
 4. Czytanie i analiza rysunków technicznych (rysunki wykonawcze,  złożeniowe i zestawieniowe)
  1. Budowa rysunku technicznego – układ pól, tabele informacyjne
  2. stan powierzchni przedmiotu (chropowatość, falistość, kierunkowość)
  3. tolerancje rysunkowe (tolerancja kształtu i położenia)
 5. Ogólne wymagania dotyczące rysowania typowych części maszyn i ich elementów:
  1. koło zębate, koło pasowe,
  2. wałek.
 6. Ogólne wymagania dotyczące rysowania połączeń rozłącznych i nierozłącznych
  1. połączenia rozłączne (gwintowe, wielowypustowe, rowkowe)
  2. połączenia nierozłączne (spawane, nitowe).

7.           Konsultacje (konsultacje z prowadzącym dany kurs są możliwe także przez jedne tydzień po zakończeniu kursu)

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.
Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane do Państwa potrzeb i specyfiki firmy.


Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres:
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.