Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RODO w kadrach z uwzględnieniem przetwarzania danych w stanie epidemii
 
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w jednodniowym  seminarium:


Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNERODO w kadrach
z uwzględnieniem przetwarzania danych w stanie epidemii

 


TERMIN:   nabór trwa

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
        
            sala wykładowa EXANDI - Centrum BiznesuCEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Cele:

Szkolenie ma na celu przedstawienie procesów kadrowych w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

pracowników kadr, płac, rekruterów, osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników

WYKŁADOWCA:

Beata Karczewska - inspektor Ochrony Danych w placówce medycznej i firmie informatycznej, współpracownik kilku podmiotów w zakresie obsługi incydentów i naruszeń. Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie kierowania działem HR w jednostce administracji rządowej. Dysponuje uprawnieniami Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, może także pochwalić się pełnym przeszkoleniem i wieloletnią praktyką w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz poświadczeniami bezpieczeństwa, wydanymi przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa, co poparte jest stosownymi poświadczeniami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i krajów należących do NATO.

ROGRAM SEMINARIUM 

     I.     Wstęp:

1.    RODO – podstawowe pojęcia i wymagania wobec Administratorów Danych.

2.    Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych - omówienie najważniejszych zapisów.

3.    Ustawa tzw. sektorowa z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - co zmieniła i dlaczego te zmiany są kluczowe m. in. dla procesów kadrowych

4.    Ustawa z dnia 4 października 2018r., o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie, w jakim dotyczy przetwarzania danych osobowych.

5.    Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

   II.     ADO jako pracodawca:

1.      Administrator danych osobowych - zakres obowiązków w kontekście kodeksu pracy i wymienionych wyżej aktów prawnych.

a.       Obowiązek informacyjny wobec kandydatów, pracowników, współpracowników, kontrahentów, praktykantów / stażystów, członków rodziny, świadków wypadku przy pracy

b.      Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy?

c.       Przetwarzanie danych osobowych pracowników. Podstawy prawne przetwarzania.

-        Możliwości w zakresie przechowywania kopii dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, prawa jazdy itp., dokumenty wymagane od zatrudnianych cudzoziemców

-        Dysponowanie danymi osobowymi pracownika. Wizerunek pracownika - identyfikatory, newsletter, publikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych

-        Akta osobowe (dokumentacja z zakresu ochrony danych, usuwanie z akt danych nadmiarowych)

-        Potwierdzanie obecności w miejscu pracy, lista obecności, biometria.

-        Dane pracowników, które pracodawca może upubliczniać i przekazywać w kontekście dostępu do informacji publicznej

-        Udostępnianie dokumentacji pracowniczej kontrolerom instytucji publicznych (ZUS, PIP, itp.)

-        Postępowanie z orzeczeniem o niepełnosprawności pracownika

-        Dokumentacja  ZFŚS w kontekście ochrony danych

-        Mobbing a RODO

-        Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych i ich przekazywanie do instytucji finansowej na potrzeby PPK (podstawa prawna przetwarzania, okresy przechowywania)

-        Medycyna pracy – powierzanie czy udostępnianie danych pracowników

  1. Jak zgodnie z obowiązującym prawem Pracodawca może stosować:

-        monitoring wizyjny

-        monitoring poczty elektronicznej pracownika

-        monitorowanie odwiedzanych stron www

-        monitorowanie pojazdów służbowych (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz rejestratory zdarzeń)

-        monitorowanie pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby ZFŚS.

  1. Stan epidemii covid -19: uprawnienia pracodawcy a prawa pracownika
  • pomiar temperatury w miejscu pracy
  • praca zdalna
  • ustalanie miejsca wyjazdu urlopowego pracownika
  • tożsamość pracownika zarażonego covid-19: ujawniać czy nie?
  • zwalnianie pracownika w dobie pandemii

 

      4. Panel pytań otwartych uczestników

 

è Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  •  w sposób prawidłowy postępować w sytuacjach przetwarzania danych osobowych, typowych dla pracy działów kadrowych (rekrutacja, zatrudnienie,  przetwarzanie danych pracowników - także w stanie epidemii, zwalnianie, PPK),
  • ustalić odpowiednie parametry prawne przetwarzania danych osobowych pracownika w ramach monitoringu zakładu pracy,
  • -        dostosować uzyskane podczas szkolenia wzory dokumentacji do potrzeb swojego stanowiska pracy.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia: 


pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailemexandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  
 Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb !

 

TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.