Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RODO w KADRACH I PŁACACH
 
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w jednodniowym  seminarium:


Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNERODO 2020
w KADRACH i PŁACACH 
z uwzględnieniem ostatnich zmian

Jak chronić dane osobowe pracowników
po wprowadzeniu PPK w firmie?


TERMIN:   30 września 2020r.  godz. 10:00 

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
        
            sala wykładowa EXANDI - Centrum BiznesuCEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Cele:

Szkolenie ma na celu przybliżenie zmian kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS, wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz kwestii przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych i ich przekazywania do instytucji finansowej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 października 2018r., o pracowniczych planach kapitałowych.

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

pracowników kadr, płac, rekruterów, osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników

WYKŁADOWCA:

Beata Karczewska - inspektor Ochrony Danych w placówce medycznej i firmie informatycznej, współpracownik kilku podmiotów w zakresie obsługi incydentów i naruszeń. Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie kierowania działem HR w jednostce administracji rządowej. Dysponuje uprawnieniami Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, może także pochwalić się pełnym przeszkoleniem i wieloletnią praktyką w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz poświadczeniami bezpieczeństwa, wydanymi przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa, co poparte jest stosownymi poświadczeniami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i krajów należących do NATO.

ROGRAM SEMINARIUM 

I.        Wstęp:

1.    RODO – podstawowe pojęcia i wymagania.

2.    Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych - omówienie najważniejszych zapisów.

3.    Ustawa tzw. sektorowa z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - co zmieniła              i dlaczego te zmiany są kluczowe m. in. dla procesów kadrowych i płacowych?

4.    Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie, w jakim dotyczy przetwarzania danych osobowych.

II.        ADO i procesor:

1.    Administrator danych osobowych oraz Procesor - zakresy obowiązków.

2.    Treść umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych.

3.    Kiedy Administrator Danych Osobowych staje się Procesorem?

III.        Obowiązki i uprawnienia informacyjne przy przetwarzaniu danych kadrowych:

1.    W jaki sposób dopełnić obowiązku informacyjnego przy przetwarzaniu danych kadrowych?

2.    Uprawnienia informacyjne osoby, której dane dotyczą.

IV.        Przetwarzanie danych kadrowych na gruncie RODO i przepisów krajowych:

1.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy i pracownika?

2.    Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.

3.    Możliwości w zakresie przechowywania kopii określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy.

4.    Dysponowanie danymi osobowymi pracownika. Wizerunek pracownika - identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych.

5.    Jak zgodnie z obowiązującym prawem stosować:

a.    monitoring wizyjny

b.    monitoring poczty elektronicznej pracownika

c.    monitorowanie odwiedzanych stron www

d.    monitorowanie pojazdów służbowych (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz rejestratory zdarzeń)

e.    monitorowanie pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby ZFŚS.

7.    Lista obecności - czego nie powinna zawierać i gdzie może być przechowywana

8.    Dane pracowników, które pracodawca może upubliczniać i przekazywać

9.    ZFŚS - jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe

10.Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych i ich przekazywanie do instytucji finansowej na potrzeby PPK- podstawa prawna przetwarzania, sposób uzyskiwania danych, sankcje za nieprzekazanie danych do instytucji finansowej.

 V. Jak chronić dane osobowe pracowników
po wprowadzeniu PPK w firmie?

 

è Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 

-        w sposób prawidłowy postępować w sytuacjach przetwarzania danych osobowych, typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych (rekrutacja, zatrudnienie, zwalnianie, PPK),

-        ustalić odpowiednie parametry prawne przetwarzania danych osobowych pracownika w ramach monitoringu zakładu pracy,

-        dostosować uzyskane podczas szkolenia wzory dokumentacji do potrzeb swojego stanowiska pracy.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia: 


pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

faxem: (068) 324-35-90
skan e-mailemexandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  
 Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Gwarantujemy profesjonalne szkolenie dopasowane
do Państwa potrzeb !

 

TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.