Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RODO Ochrona danych osobowych
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !


Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w jednodniowym lub dwudniowym seminarium:

RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
przepwarzanie danych osobowych w praktyce
IOD - Inspektor Ochrony Danych

 

TERMIN: 2 i 3 września 2020r.MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
        
            sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantuje wielokrotnie sprawdzony wykładowca praktyk. Prawnik z Kancelarii Prawnej z Poznania - ekspert specjalizujący się
w tematyce ochrony danych osobowych.
Posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, zewnętrzny ABI w wielu podmiotach gospodarczych, posiadający doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji danych osobowych, audycie przetwarzania danych osobowych, autor publikacji z zakresu przetwarzania danych osobowych w internecie.Prowadzący gwarantuje omówienie tematu w sposób uniwersalny, niezależnie od branży uczestników szkolenia. W trakcie seminarium prowadzący stara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie, starając się wytłumaczyć zagadnienie również na przykładach, kierując wypowiedź i tłumacząc zagadnienie również całej grupie. Po zakończeniu seminarium, możliwe są również indywidualne konsultacje, które pozwolą uczestnikom na bardziej zindywidualizowane podejście.


PROGRAM SEMINARIUM:

PIERWSZY DZIEŃ -
WYKŁAD

1.   Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – wprowadzenie:

 •  Akty prawne.
 • Definicje i pojęcia RODO – problemy interpretacyjne (nowe definicje dot. danych wrażliwych, profilowanie, pseudonimizacja).
 • Zakres podmiotowy i rzeczowy RODO.
 • Współadministrowanie danymi na gruncie RODO.
 • Nowy Urząd Ochrony Danych zamiast GIODO.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych RODO.
 •  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych RODO (zgoda a „wyraźne działania potwierdzające” oraz inne podstawy).
 • Obowiązki informacyjne RODO (rozszerzone klauzule informacyjne).

2.                  2.   Przetwarzanie danych osobowych z powołaniem Inspektora Ochrony Danych (IOD):

 • Powołanie Inspektora Ochrony Danych przez administratora (zamiast ABI) – kiedy obowiązkowe?
 • Wymogi i zadania stawiane Inspektorowi Ochrony Danych.
 • Kompetencje i zadania Inspektora Ochrony Danych.
 • Sprawozdawczość (nowy rejestr czynności przetwarzania RODO).
 • Porównania IOD/ABI.
 • Jak przetwarzać bez IOD?

3.  Problemy praktyczne przy przetwarzaniu danych osobowych i zagrożenia :

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Udostępnianie przetwarzania danych osobowych.
 • Incydenty bezpieczeństwa
 • Raportowanie incydentów bezpieczeństwa (72 godz.)
 • Realizacja uprawnień osób, których dane są przetwarzane (wglądu, sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu)
 • Wymagania RODO dla programów informatycznych
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych; przykładowe zagrożenia
 • Sankcje finansowe (nowość RODO!)
4. Konsultacje.


 DRUGI DZIEŃ: PRAKTYKA-wzory dokumentów zgodznych z RODO

1. Wykaz zbiorów – omówienie przykładów, inwentaryzacja i opis struktury, czynności przetwarzania.

2. Rejestr czynności przetwarzania – omówienie wzoru.

3. Ocena skutków przetwarzania – analiza ryzyka.

4. Wzór zgody na przetwarzanie
danych osobowych
– zajęcia praktyczne.
5. Obowiązek informacyjny: różne klauzule informacyjne
6. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - wzory praktyczne.
7. Ewidencja osób upoważnionych - wzory.
8.Elementy dokumentacji danych osobowych -Polityka Bezpieczeństwa.
9. Przykłądowe protokoły postepowania, sprawozdania-wzory.
10. udostepnianie danych osobowych.- wzory i zajęcia praktyczne.
11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych - wzory umów
12. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych "krok po kroku", określenie poszczególnych rodzajó zabezpieczeń (w tym organizacyjnych i technicznych) - omówienie i podsumowanie.
13. Konsultacje


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
.


TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.