Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RODO - informacja
 

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI Elżbieta Sznajder (dalej OSzD EXANDI) z siedzibą: ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra.Osobą reprezentującą OSzD EXANDI jest Elżbieta Sznajder – Dyrektor. 
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy OSzD EXANDI. 
 1. Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust.1 – w celu umożliwienia osobom zainteresowanym kontaktu z administratorem oraz uzyskania przez nie szczegółowych informacji na temat świadczonych usług.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym OSzD EXANDI jest zobowiązany do ich przechowywania (w postaci elektronicznej/ papierowej) – w związku z spełnieniem wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty państwowe.
 1. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych (dane osobowe, które Państwa dotyczą)
 • do sprostowania oraz usuwania danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”– zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO (dane osobowe, które Państwa dotyczą)
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (dane osobowe, które Państwa dotyczą)
 • prawo do sprzeciwu – zgodnie z art. 21 RODO
 • prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez OSzD EXANDI narusza przepisy RODO.
 • Organem przyjmującym skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez OSzD EXANDI.

 

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe
były bezpieczne.