Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Prawo pracy w praktyce
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na konferencję:

PRAWO PRACY
« od umowy o pracę  do  świadectwa pracy

 • Kodeks pracy – zmiany w umowach na czas określony i pracy tymczasowej od listopada 2018r.


 

Termin:     12, 13, 14, 15 lutego 2019r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, 
BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, 
bilard, tenis stołowy


PROGRAM:

1. Zasady zawierania i rozwiązywania umów, świadectwa pracy

 • ·    różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie lub umową o dzieło,
 • ·    skuteczne doręczenie wypowiedzenia; pisma o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia,
 • ·   świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie terminowe,
 • ·   zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.

2. Profilaktyczne badania lekarskie na nowych zasadach

 • ·    kogo nie obowiązują wstępne badania lekarskie i kto o tym decyduje, od kiedy obowiązuje przepis,
 • ·    badania kontrolne,
 • ·     skierowanie na badania,
 • ·    badania okresowe.

3. Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania zmiany od listopada 2018r.

 • ·    określenie maksymalnego limitu czasu trwania oraz liczby umów o pracę na czas określony,
 • ·    okres wypowiedzenia a czas trwania umowy o pracę,
 • ·   zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • ·    jedna umowa na czas próbny,

4. Czas pracy – wybrane zagadnienia

 • ·    normy dla pracowników niepełnosprawnych,
 • ·    okres rozliczeniowy,
 • ·    rozkład czasu pracy,
 • ·    okresy odpoczynku,
 • ·    systemy czasu pracy.

5. Ochrona pacy kobiet

 • ·   zmiany norm dźwigania,
 • ·   zmiana wykazu prac wzbronionych.

6. Urlopy wypoczynkowe

 • ·    zasady udzielania,
 • ·    wymiary urlopu,
 • ·    urlopy na żądanie,

7. Ochrona wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych

 • ·   zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • ·   osoby uprawnione do otrzymania minimalnej stawki godzinowej,
 • ·    zasady potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
 • ·    wyłączenia przepisów dot. minimalnej stawki godzinowej,
 • ·   wysokość minimalnej stawki godzinowej,
 • ·   sankcje za naruszenie przepisów,
 • ·    pozostałe zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dodatek za pracę w porze nocnej),
 • ·    zmiana ustawy o PIP.

8. Ochrona danych osobowych – RODO w HR

    - nowe zasady przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów na pracowników.

9. Zatrudnianie cudzoziemców – obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

10. Kierunki proponowanych zmian w prawie pracy.

 

11. Konsultacje.


 Warunkiem przyjęcia na konferencję jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy konferencji:..............w ............., termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  konferencji oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą konferecji. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na knferencję.


TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.