Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PRAWO PRACY 2020
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w jednodniowym seminarium:

PRAWO PRACY  2020

najnowsze zmiany w  2019 i 2020 roku

 

kierunki projektowanych zmian


TERMIN:  16 lipca 2020r.  godz. 09:30

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 
           - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 

PROGRAM:

è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu  prawa pracy, osób pracujących w dziale kadr  jak i doświadczonych praktyków, pracodawców, osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych.

è WYKŁADOWCA:

Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

 

è PROGRAM SEMINARIUM:

1.      Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja w tym:

 • zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia,
 • możliwość prowadzenia i przechowywania w postaci elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników oraz nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • rewolucyjne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • nowy dokument informacyjny wydawany w związku z ustaniem stosunku pracy,
 • nowe obowiązki wobec ubezpieczonego i wobec ZUS – raport informacyjny,
 • zmiany w okresie przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • nowe wymagania wobec przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

2.      Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • nowe, CZTERY części akt osobowych od 2019 r.,
 • nowa organizacja dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
 • jakie dokumenty przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych od 2019 r.?
 • nowe zasady usuwania z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową,
 • obowiązek przechowywania skierowań na badania profilaktyczne!
 • ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r.
 • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej od 2019 r.
 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej od 2019 r.
 • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi od 2019 r.
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji od 2019 r. – TERMINY!
 • komu można wydać dokumentację pracowniczą  od 2019 r.?
 • zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej od 2019 r. – TERMINY!
 • czy trzeba porządkować akta archiwalne według nowych zasad?
 • co zrobić z kartą ewidencji czasu pracy prowadzoną dla danego pracownika w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia?

3.      Zmiany od 09.2019 r.

 • dyskryminacja w zatrudnieniu,
 • równe traktowanie w zatrudnieniu,
 • nowe uprawnienia pracownika – innego członka najbliższej rodziny,
 • mobbing i dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem,
 • świadectwa pracy – zmiany w zakresie ich wydawania i prostowania, nowe procedury umożliwiające uzyskanie świadectwa pracy, zmiany w odpowiedzialności wykroczeniowej,
 • przedawnienie roszczeń pracowniczych.

4.      Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i kiedy szkolenie okresowe nie jest wymagane.

5.      Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku stażowego.

6.      Zmiany przepisów prawa pracy w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w tym: potrącenia z diet, nowe kary dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych.

7.      Badanie trzeźwości pracownika według najnowszych interpretacji urzędowych.

8.      Najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracownika tymczasowego.

9.      Najnowsze kierunki zmian w prawie pracy:

-        projektowane zmiany w zakresie rekrutacji pracowników oraz w zakresie katalogu wykroczeń Kodeksu pracy;

-        projekt dotyczący zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu,


TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.