Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PRAWO PRACY - w czasie zagrożenia koronawirusem
 Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


                 PRAWO PRACY
            
 W CZASIE ZAGROŻENIA                      KORONAWIRUSEM

*    badania lekarskie na nowych zasadach

*    szkolenia BHP

*    zatrudnianie cudzoziemców

*    przestój w firmie… procedura wprowadzenia

*    czas pracy… obniżenie wymiaru


TERMIN: nabór trwa

MIEJSCE: 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista
– ekspert, praktyk
z Państwowej Inspekcji Pracy.

1. Profilaktyczne badania lekarskie na nowych zasadach:

·         badania wstępne,

·         badania kontrolne,

·         kto może prowadzić badania,

·         badania okresowe.

2. Szkolenia w dziedzinie bhp:

·         szkolenia wstępne,

·         instruktaż ogólny,

·         instruktaż stanowiskowy,

·         szkolenie okresowe.

3. Kwarantanna:

·         możliwość świadczenia pracy,

·         wynagrodzenie,

·         usprawiedliwianie nieobecności w pracy.

4. Zatrudnianie cudzoziemców:

·         przedłużanie pobytu,

·         przedłużanie pozwolenia na pracę,

·         okresy pracy na podstawie oświadczenia.

5. Obniżenie wymiaru czasu pracy:

·         procedura obniżenie wymiaru czasu pracy,

·         wynagrodzenie w okresie obniżenie wymiaru czasu pracy,

·         dofinansowanie w okresie obniżenie wymiaru czasu pracy.

6. Okres przestoju:

·         procedura wprowadzenia okresu przestoju,

·         wynagrodzenie w okresie przestoju,

·         dofinansowanie w okresie przestoju.

7. Kierunki proponowanych zmian.

 

8. Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

 

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 4 listopada 2020r.
TERMIN: 28 października  2020r.           TERMIN:  24 listopada i 2, 9, 17 grudnia 2020r.
TERMIN:   24 listopada i 2, 9, 17 grudnia 2020r.
TERMIN :  4 listopada  2020r.