Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Prawo pracy
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na konferencję:

PRAWO PRACY 2022

 

« od umowy o pracę  do  świadectwa pracy 

Zmiany w Kodeksie pracy !Termin: nabór trwa

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wysoki poziom wykładów gwarantują wykłądowcy - praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy

PROGRAM:

1.     Najnowsze zmiany w przepisach i interpretacjach przepisów w zakresie prawa pracy.

2.     Dokumentacja pracownicza:

Zmiany w Kodeksie pracy. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.

3.     Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

Zaprzestanie wliczania dodatku za staż pracy do minimalnego wynagrodzenia.

4.     Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych:
Wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej za zatrudnianie dłużników alimentacyjnych: brak potwierdzenia na piśmie umowy o pracę, wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

5.     Wypłata wynagrodzenia za pracę:

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia, karta wynagrodzenia.

6.     Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika:

Definicje. Podstawy i zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych GPS. Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę – konsekwencje. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika – tajemnica pracownika czy pracodawcy? Czy można wykorzystać w sądzie rozmowę z pracodawcą nagraną bez jego wiedzy?

7.     Świadectwo pracy:

Treść świadectwa pracy, terminy wystawiania i doręczania świadectw pracy.

8.     Praca zdalna – projektowana nowelizacja Kodeksu pracy.
Praca zdalna: czym jest praca zdalna; różnice i podobieństwa do telepracy.

9.     Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

Ograniczenie obowiązku przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych; poszerzenie możliwości pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników; zmiany w rozporządzeniach: w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy oraz profilaktycznych posiłków i napojów), zmiana rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, zmiana rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

10.   Ćwiczenia na przykładach:

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

.Konsultacje

 

 Warunkiem przyjęcia na konferencję jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346-95-34
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy konferencji:..............w ............., termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  konferencji oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą konferecji. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na knferencję.