Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Książka obiektu budowlanego - obowiązki właścicieli i zarządców
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza PRACOWNIKÓW FIRM BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI BUDYNKÓW, WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW, ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 
na jednodniowe seminarium:

Obowiązki właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych.
Kontrole okresowe budynków.

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

  
TERMIN:  11 grudnia 2019r. godz. 9.00 - nabór trwa
                                                                            
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu

PROGRAM:

I. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego, kontrole okresowe, przeglądy okresowe obiektu budowlanego.

 1. Opracowania techniczne dotyczące obiektu budowlanego;
 2. Ekspertyzy, opinie techniczne.
 3. Roboty remontowe i modernizacyjne;
 4. Kontrole okresowe obiektu budowlanego
 5. Uprawnienia osób, przeprowadzających kontrole i przeglądy okresowe;
 6. Rejestry elektroniczne osób dokonujących kontroli.
 7. Wykonywanie robót budowlanych , remontowych, robót modernizacyjnych a wymagania prawne.
 8. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
 9. Awarie i katastrofy obiektów
 10. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji i rozbiórek
 11. Metodyka oceny trwałości obiektów budowlanych i ustalenie ich zużycia
 12. Praktyczne wskazówki dotyczące planowania remontów, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych.

II.  Książka obiektu budowlanego.

1.      Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji techniczno-budowlanej,
 • przechowywanie dokumentacji – stan po zmianach prawa. Kto odpowiada za dokumentację?
 • wymagania GUNB i nieprawidłowości popełniane przy prowadzeniu książki obiektu  

III. Sankcje karne wobec właścicieli obiektów za stwierdzone nieprawidłowości, niewłaściwy stan techniczny i estetyczny obiektów, brak kontroli okresowych.

V. Konsultacje.


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wykładowca-praktyk Pani Emilia KUCHARCZYK- prawnik, specjalista   - wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa budowlanego, kpa. W latach 1979-2009 pracownik organów nadzoru budowlanego pierwszego i drugiego stopnia. Dyplomowany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy, projektant i kierownik budowy- czynny członek Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB.- organu nadającego uprawnienia budowlane. Wieloletnia praktyka zawodowa i zainteresowanie problemami praktycznego stosowania przepisów ww ustaw i ich egzekwowania stało się podstawą do aktywnego ich wykorzystania w szkoleniach w szczególności właścicieli (zarządców) nieruchomości oraz w sporządzaniu licznych opinii z zakresu prawa budowlanego również dla potrzeb inwestorów . Od lat prowadzi działalność dydaktyczną.    

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


 

TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 23 stycznia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  23 stycznia 2020r.