Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PRAWO BUDOWLANE - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w jednodniowym seminarium:

PRAWO BUDOWLANE 2019
- aktualne przepisy
- planowane zmiany

TERMIN:     26 marca 2019r.   godz. 900 (1 dzień)
                          
MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

WYKŁADOWCA:Emilia Kucharczyk
prawnik, specjalista - wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa budowlanego, kpa. W latach 1979-2009 pracownik organów nadzoru budowlanego pierwszego i drugiego stopnia. Dyplomowany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy, projektant i kierownik budowy- czynny członek Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB - organu nadającego uprawnienia budowlane. Prowadzi wykłady z Prawa budowlanego w UZ na kierunku budownictwo . Wieloletnia praktyka zawodowa i zainteresowanie problemami praktycznego stosowania przepisów ww ustaw i ich egzekwowania stało się podstawą do aktywnego ich wykorzystania w szkoleniach w szczególności właścicieli (zarządców) nieruchomości oraz w sporządzaniu licznych opinii z zakresu prawa budowlanego dla potrzeb administracji publicznej i inwestorów. Od lat prowadzi działalność dydaktyczną.


CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Celem szkolenia jest:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania oraz aktualizacji swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego. Zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa budowlanego. Udział w dyskusjach pozwoli na przeanalizowanie sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w pracy zawodowej. 

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników firm działających w branży budowlanej, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w zakresie przepisów obejmujących prawo budowlane. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zmian
w przepisach oraz zastosowanie ich w praktyce.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prawo budowlane oraz ustawy stanowiące otoczenie prawne procesu inwestycyjno-budowlanego - ostatnie zmiany.
 2. Spec ustawa mieszkaniowa – generalne regulacje
  i wpływ na stosowanie Prawa budowlanego.
 3. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne.
 4. Wymagania stawiane obiektom budowlanym – Konwencja Nowojorska.
 5. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
 • katalog obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (zmiany od 1 stycznia 2017 do 30 września 2018)
 • ista obiektów i robót nie wymagających zgłoszenia
 • zaświadczenie organu lub „milcząca zgoda” w procedurze zgłoszenia
 • sprzeciw organu, nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

6. Pozwolenie na budowę – zmiany:

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany 2018r.
 • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę wprowadzone „specustawą mieszkaniową”

7.Aktualne wymagania w postępowaniach o pozwolenie na budowę.

8.Projekt budowlany:

 • zakres projektu budowlanego
 • zmiany wprowadzone spec ustawa mieszkaniową
 • zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
 • zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

9. Obowiązki organów w postępowaniach o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - sankcje
za przewlekłe prowadzenie postępowań, wytyczne z orzecznictwa i wpływ zmian w KPA.

10. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – zmiany 2018r.

11. Budowa obiektu budowlanego, czynności inwestora i kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy:

 • dziennik budowy, tablica budowy, ogłoszenie o planie bioz
 • protokoły z czynności w trakcie realizacji budowy

12.  Oddanie obiektu do użytkowania:

 • zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
 • katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu zakończenia budowy
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana 2018r.

13.  Zmiana sposobu użytkowania – problemy interpretacji art. 71 i zmiany przepisów.

14.  Planowane zmiany.

 1. Konsultacje.

 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                   (068) 324-35-90
- skan e-mailem:      exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
.

 

TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.