Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe
 

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK

Nowe obowiązki pracodawców !

 

– kalkulacje kosztów pracodawcy i zysków osób zatrudnionych


TERMIN: 25 stycznia 2022r. godz. 900


MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum Biznesu


Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Program szkolenia:

1.      Podstawy prawne tworzenia PPK:

 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 •  termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2.      Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania

 • czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?
 • które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3.      Cechy PPK:

 • dobrowolność udziału w PPK
 • powszechność udziału w PPK
 • środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4.      Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

a)  podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających

b)  kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:

 • pracodawca,
 • nakładca,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
 • zleceniodawca
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza

c)  możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)

d)  procedura tworzenia PPK

e)   sankcje za brak stworzenia PPK

5.      Kto został objęty systemem PPK?

a)    definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 1 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:

 • pracownicy,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej
 • lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

b)    pracownicy młodociani a PPK

c)    PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)

d)    czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?

f)     zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)

g)    transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

6.      Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

 • wybór właściwej instytucji finansowej
 • umowa o zarządzenie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)
 • kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu
 • bieżąca obsługa PPK
 • przechowywanie dokumentacji w ramach PPK
 • zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

7.   Wpłaty na PPK:

6.      Praktyczne kalkulacje dotyczące wpłat na PPK:
 • jak obliczyć wysokość składki
 • czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane
 • są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?
 • koszt pracodawcy związany z wpłatami na PPK – czyli ile to będzie pracodawcę kosztować?
 • zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy przy wpłatach na PPK
 • przykłady i kalkulacje wpłat

9.         Praktyczne kalkulacje dotyczące możliwości wygenerowania zysku w ramach PPK – czyli ile pracownicy mogą zaoszczędzić?

10.     Rozporządzanie środkami z PPK:

 • zasady nabywania prawa do wypłat z PPK
 • dziedziczenie środków
 • podział środków w wyniku rozwodu
 • dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 • możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe i warunki)

11. Nadzór nad PPK

 • zadania Komisji Nadzoru Finansowego
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?

12. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania

 


TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.