Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Postępowanie Powypadkowe
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY,
PRACODAWCÓW, KADRĘ KIEROWNICZĄ FIRM,
CZŁONKÓW ZAKŁADOWYCH ZESPOŁÓW POWYPADKOWYCH

do udziału w
jednodniowych warsztatach:

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
! Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Czy już wiesz jak sporządzać dokumentacje powypadkową pracownika polskiego i obcokrajowca ?
wypadek przy pracy pracownika polskiego a obcokrajowca - postepowanie powypadkoweTERMIN:    12 lutego 2020r. godz. 10:00
                      
MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 Program warsztatów:

1.  Postępowanie powypadkowe  - podstawowe pojęcia:

-   definicje, podział wypadków przy pracy, stosowane wzory druków,

-   wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,

-   postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii)

-   udział pracodawcy w postępowaniu powypadkowym,

-   skład zespołu powypadkowego,

-   rola Społecznego Inspektora Pracy w postępowaniu powypadkowym,

-   obowiązki zespołu powypadkowego,

-   wypadek przy pracy obcokrajowca.

2.  Najczęstsze problemy w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania powypadkowego.

3.Przeprowadzanie wywiadu z poszkodowanym, świadkami wypadku.

4. Opis okoliczności wypadku w protokole powypadkowym.

5. Wypadek na terenie innego zakładu pracy.

6. Postępowanie powypadkowe w szkole.

7.  Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy.

8. Rodzaje świadczeń z tyt. wypadków i uprawnieni do świadczeń.

9.  Metody do analiz wypadkowości.

10.Narzędzia wykorzystywane w przeprowadzaniu postępowania powypadkowego:

a)    Metoda TOL

b)    Metoda Drzewa Przyczyn - ćwiczenia

11.Przykłady praktyczne wypadków przy pracy zbadanych metodą Drzewa Przyczyn.

12. Panel dyskusyjny


 Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium szkoleniowego:.......w Piechowicach, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą warsztatów. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy nie otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na warsztaty.

Warsztaty będą potwierdzone telefonicznie.


TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 18 grudnia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  18 grudnia 2019r.