Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Postępowanie Powypadkowe
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY,
PRACODAWCÓW, KADRĘ KIEROWNICZĄ FIRM,
CZŁONKÓW ZAKŁADOWYCH ZESPOŁÓW POWYPADKOWYCH

do udzia
łu w jednodniowych warsztatach:

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
Czy każdy wypadek podczas pracy zdalenj jest związany z pracą?
POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W CZASIE EPIDEMII

TERMIN:   nabór trwa
                      
MIEJSCE:
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu
 
 Program warsztatów:

1.    Wypadki przy pracy – wprowadzenie:
 • definicja wypadku przy pracy, omówienie jego cech charakterystycznych, wybrane orzecznictwo sądowe,
 • rodzaje wypadków przy pracy,
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
 • regulacje prawne dotyczące wypadków przy pracy i świadczeń z nimi związanych,
 • świadczenia z tytułu wypadków przy prac,
 •  odpowiedzialność pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy (odpowiedzialność wynikająca z przepisów Kodeksu Pracy i Kodeksu Karnego).

2.    Przyczyny wypadków przy pracy:

 • rodzaje przyczyn wypadków przy pracy,
 •  omówienie najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy.

3.    Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia w zakładzie wypadku lub sytuacji zagrożenia:

 • obowiązki pracodawcy związane z miejscem wypadku, poszkodowanym i pozostałymi pracownikami,
 • obowiązki pracodawcy związane ze zbadaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy i sporządzeniem dokumentacji powypadkowej,
 • postępowanie w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii itp.) niebędących wypadkami przy pracy.

4. Najczęstsze nieprawidłowości w zachowaniu się osób bezpośrednio po zaistnieniu wypadku:

 • nieprawidłowe zachowania samego poszkodowanego,
 • nieprawidłowe zachowania osób kierujących pracownikami,
 • nieprawidłowe zachowania innych osób, w tym świadków wypadku.

5. Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – dochodzenie powypadkowe:

 • omówienie prawidłowego toku postępowania,
 • skład, zadania i uprawnienia zespołu powypadkowego,
 • zasady prowadzenia wywiadu z poszkodowanym i świadkami wypadku,
 • najczęstsze problemy w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania powypadkowego,
 • omówienie najczęściej pojawiających się błędów podczas prowadzenia postępowania powypadkowego,
 • wypadek przy pracy mający miejsce na terenie innego zakładu pracy.
Wypadek pracownika podczas pracy zdalnej - postępowanie powypadkowe.

6.    Dokumentacja powypadkowa:

 • przedstawienie wzoru protokołu powypadkowego i omówienie poszczególnych elementów tego dokumentu,
 • zasady prawidłowego formułowania opisu okoliczności i przyczyn wypadku,
 • procedura sporządzania protokołu powypadkowego – zasady i wymagania,
 • analiza najczęstszych nieprawidłowości w treści dokumentacji powypadkowej,
 • dokumentacja powypadkowa osoby niebędącej pracownikiem (np. zleceniobiorcy, wykonawcy umowy o dzieło),
 • statystyczna karta wypadku przy pracy.

7.    Wnioski i środki profilaktyczne podejmowane w następstwie wypadku przy pracy:

 • obowiązki i najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie.

 Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium szkoleniowego:.......w Zielonej Górze, termin..........)
po otrzymaniu faktury, która wydawana jest w dniu szkolenia lub wpłacenie gotówką w sekretariacie.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą warsztatów. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy nie otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na warsztaty.

Warsztaty będą potwierdzone telefonicznie.