Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Polski Ład 2022
 Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:

Polski Ład 2022

- obowiązki płatnika w 2022 roku

- zmiana zasad wyliczenia składek ZUS
przedsiębiorców i pracowników


 TERMIN:    28 marca 2022r. - nabór trwa

MIEJSCE:      Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
              lub szkolenie ONLINEè WYKŁADOWCA:

Michał Rogoziński - praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu  na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych.

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób zobowiązanych na podstawie przepisów podatkowych do działania jako płatnik podatku
lub w imieniu płatnika, tj. wyliczenia, pobrania oraz wpłacenia do właściwego organu podatkowego
podatku oraz osób prowadzących ewidencję księgową podatników PIT.

 

è PROGRAM SEMINARIUM:

1. Rozliczanie wynagrodzeń:

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku.
 • Zmiana limitu drugiego progu podatkowego.
 • Ulga dla „klasy średniej”
 • Ulga dla pracowników i zleceniobiorców, którzy ukończyli 60 r.ż.
 • Obowiązki płatnika przy wyliczeniu wynagrodzeń pracowników w 2022 r.
 • Wspólne opodatkowanie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

2. Nowe obowiązki płatnika:

 • abolicja podatkowa
 • sankcje za nieujawnianie części wynagrodzenia pracownika
 • samochód firmowy - zmiany w naliczaniu ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego
 • w celach prywatnych

3. Zmiana zasad obliczania i wpłacania składek ZUS:

 • Objęcie obowiązkiem opłacania składek ubezpieczonych powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu.
 • Organicznie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
 • Składki ZUS działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu
 • Składki ZUS działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych
 • Składki  ZUS działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego
 • Zbiegi tytułów ubezpieczenia działalności gospodarczej i emerytury
 • Zbiegi tytułów ubezpieczenia działalność gospodarcza i etat

4. Konsultacje

 

è Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Wyliczyć wynagrodzenie pracowników zgodnie z zasadami w 2022 r.
 • Ustalić podatek dochodowy oraz składki ZUS przedsiębiorcy.