Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

POKL- Podnoszenie kwalifikacji- szansą rozwoju firmy"

"Podnoszenie kwalifikacji- szansą rozwoju firmy"

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionach

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

ównym celem projektu było zdobycie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy lubuskich przedsiębiorców i ich pracowników z zakresu spraw pracowniczych i płac, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz zamówień publicznych.

Projekt realizowany od 1 lipca 2010r. do 29 lutego 2012r. zakończył się zdobyciem lub zaktualizowaniem wiedzy przez 360 uczestników.