Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

POKL- Opiekun w środowisku rodzinym i domu pomocy społecznej z nauką języka obcego

"Opiekun w środowisku rodzinnym i domu pomocy społecznej z nauką języka obcego"

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,


Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,


ównym celem projektu była pomoc osobom bezrobotnym o niskich kwalifikacjach w uzupełnieniu brakujących kwalifikacji zawodowych oraz osobom zainteresowanym nabyciem nowych kwalifikacji i dostosowaniem ich do potrzeb rynku pracy.


Projekt realizowany od 1 października  2009r. do 31 sierpnia 2010r. zakończył się uzyskaniem certyfikatu przez 32 osób.

TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.