Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

POKL- Opiekun w środowisku rodzinnym i domu pomocy społecznej z nauką języka obcego

"Opiekun w środowisku rodzinnym i domu pomocy społecznej z nauką języka obcego"

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,


Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,


ównym celem projektu była pomoc osobom bezrobotnym o niskich kwalifikacjach w uzupełnieniu brakujących kwalifikacji zawodowych oraz osobom zainteresowanym nabyciem nowych kwalifikacji i dostosowaniem ich do potrzeb rynku pracy.


Projekt realizowany od 1 listopada 2008r. do 28 lutego 2010r. zakończył się uzyskaniem certyfikatu przez 48 osób.

TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.