Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Podatek VAT w praktyce

Podatek VAT w praktyce

-       najnowsze interpretacje podatkowe
i orzecznictwo sądowe dotyczące zmian w podatku VAT w 2019r.

 
Termin: nabór trwa
Miejsce: ul. Boh. Westerplatte 23, Zielona Góra

             (Centrum Biznesu)


 Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.
Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.
Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów
i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów
w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Program szkolenia:

1.  „Biała lista podatników VAT” od września 2019r.

-        system kompleksowej weryfikacji kontrahentów

-        likwidacja dotychczasowych rejestrów:

-        wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji
lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,

-        wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,

-        wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.

-        nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry

-        struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą

-        sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością

2. Obowiązkowy split payment od listopada 2019r.

a)      Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split payment.

b)      Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.

c)      Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur.

d)      Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT - istotna zmiana zasad.

e)      Zbiorcze przelewy split payment.

f)       Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT. Co jeszcze będzie można płacić z rachunku VAT.

g)      Należyta staranność.

3. Kasy fiskalne on-line – nowe regulacje prawne od 1 maja 2019r

-       nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

-       zapoznanie pracownika do 31 maja 2019r. z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania

-       obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników już od 1 stycznia 2020r.

-       ulga na zakup kasy fiskalnej

-       zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on - line

-       terminy wymiany kas

-       kategorie kas według nowego rozporządzenia

-       użytkowanie kas fiskalnych w przypadku problemów z dostępem do internetu

4. Nowy ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kart paliwowych

-        karty paliwowe oferowane przez koncerny paliwowe, towarzystwa leasingowe, firmy zarządzające flotami służbowych samochodów i innych wystawców kart paliwowych

-        status firmy udostępniającej karty paliwa

-        usługa dostawcy kart paliwowych jako usługa kredytowa

-        czy można odliczać VAT od zakupów związanych z kartami paliwowymi?

-        sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami VAT kart paliwowych

5. Nowy ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla rozliczeń VAT w branży budowlanej zmieniający pogląd zawarty w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r.

-        moment wykonania usługi w branży budowlanej

-        rola protokołu zdawczo – odbiorczego

-        obowiązek dostosowania umów do nowej interpretacji przepisów

6. Skutki wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

-        definicja usług turystycznych

-        refakturowanie usług noclegowych i gastronomicznych

-        czy można odliczać VAT od usług noclegowych i gastronomicznych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

7.  Nowa matryca stawek VAT

-        rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej

-        charakterystyka nomenklatury scalonej

-        nowe zasady ustalania stawek VAT

-        towary co do których podatek VAT zostanie obniżony

-        towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

8.  Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

-        dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych

-        elementy WIS

-        kto będzie mógł wystąpić o WIS?

-        postępowanie w sprawie wydania WIS

-        zaskarżalność decyzji o WIS

9. Korekty faktur VAT w 2019 r. – nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących

-        faktury korygujące – najczęstsze problemy

-        noty korygujące – najczęstsze problemy

-        faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania – najczęstsze problemy

-        ważny korzystny dla podatników wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących.

10. Ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. bonów w podatku VAT

-        bon jednego przeznaczenia

-        bon różnego przeznaczenia

-        podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku

-        podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów

11. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019r.

12. Planowana zmiana dotycząca likwidacji dotychczasowych deklaracji VAT i nowe zasady przesyłania JPK_VAT

13. Wybrane, aktualne praktyczne problemy na gruncie podatku VAT

-        praktyka organów podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (metodyka w sprawie należytej staranności podatnika)

-        odliczanie podatku naliczonego po upływie przedawnienia (wyrok TSUE z 12 kwietnia 2018 w sprawie Biosafe, sygn. C-8/17)


TERMIN: 23 kwietnia 2020r.
TERMIN: 15 kwietnia 2020r.                  TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020                
TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020r.
TERMIN :  23 kwietnia 2020r.