Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Podatek VAT 2021
 

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Podatek VAT 2021

 oraz kolejne planowane zmiany w 2021r.,
w tym najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

 

TERMIN:
 3 listopada 2021r. godz. 900

MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23     

  

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum Biznesu

 


Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Program:

I.       Zmiany w nowym JPK_VAT od 1 lipca 2021

1.      Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU:

 • doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym)
 • modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
 •  eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
 • nowelizacja przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
 • dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
 • doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
 • dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
 • przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
 • wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

2.      Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:

 • limit kwotowy 15 tyś zł dla oznaczeń „TP” dotyczących podmiotów powiązanych,
 • zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 • nowelizacja w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
 • wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,

3.      Faktura do paragonu a faktura uproszczona w nowym JPK_VAT

 • sposób prezentowania danych w JPK_VAT
 • zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych

II.     Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 października 2021

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
 • dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
 • spójność JPK_VAT z KSeF,
 • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.

III.   Nowy termin na odliczenie podatku VAT:
ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i projektowanych zmian SLIM VAT 2.

IV.  Faktury korygujące w JPK_VAT:

 • anulowanie faktury a JPK_VAT,
 • faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,
 • nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. – SLIM VAT 1 (korekta in minus oraz in plus)
 • wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

V.     Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r.

 •  Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
 • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT – wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
 • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
 • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021


VI. Pakiet e-commarance

1.     Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce

2.    Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE,

3.      Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):

-  definicja WSTO,

-  zakres przedmiotowy i podmiotowy,

-  limit 10 tys. EURO,

-  miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury

4. procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:

-  procedura unijna,

-  procedura nieunijna,

5.  procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:

-  zwolnienie do 150 EURO

-  bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),

6. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):

-  definicja SOTI,

-  miejsce opodatkowania

7. Nowe obowiązki ewidencyjne: zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji,

8. Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:

-  instytucja tzw. uznanego dostawy,

 

-  fikcja dokonania dostawy,

 


 


TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.