Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PODATEK VAT
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  jednodniowym seminarium:

 
 PODATEK  VAT

- zmiany w podatku VAT w 2018 r.

- nowelizacja ustawy VAT od 2019 roku

 - nowe zasady zaliczania do kosztów wydatków związanych z samochodami


TERMIN:  7 maja 2019r. godz. 1000
            

MIEJSCE:  Zielona Góraul. Boh. Westerplatte 23
               - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Michał Rogoziński - praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych.

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

podatników podatku od towarów i usług mających możliwość stosowania metody podzielonej płatności oraz podmioty otrzymujące płatności w takiej formie a także osób odpowiedzialnych za rozliczania finansowo-księgowe  podmiotów zobowiązanych do tworzenia raportów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla celów VAT i celów prowadzonych kontroli podatkowych. Omówione zmiany w szczególności będą dotyczyły osób zajmujących się dokonywaniem płatności w formie  przelewów bankowych, tworzących raporty w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego osób zarządzających płynnością finansową w firmach.


PROGRAM SEMINARIUM:

-         Zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi

-         Limity kosztów uzyskania przychodów dla leasingu, amortyzacji i ubezpieczenia samochodu osobowego.

-         Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych z tytułu użytkowania samochodów osobowych.

-         Mechanizm podzielonej płatności – zasady działania systemu od lipca 2018 r.

-         Płatności, dla których metoda podzielonej płatności będzie fakultatywna.

-         Podatnicy, którzy z przyczyn ekonomicznych będą zmuszeni do stosowania metody podzielonej płatności.

-         Posiadanie wyodrębnionego rachunku VAT – ograniczenia uznań i obciążeń na rachunku.

-         Obowiązki banku a obowiązki podatnika w zakresie prowadzenia rachunku VAT wpływające na codzienną obsługę rachunku.

-         Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy i zwrot na rachunek bankowy VAT.

-         Zamknięcie rachunku VAT.

-         Wypłata środków z rachunki VAT. Wniosek do urzędu skarbowego.

-         Postanowienie urzędu skarbowego wypłacie środków z rachunku VAT.

-         Sytuacje, w jakich organ podatkowy może odmówić zwrotu.

-         Wady i korzyści płynące z wyboru takiej formy płatności.

-         Wytyczne ministerstwa finansów w zakresie dochowania tzw. należytej staranności w kontekście metody podzielonej płatności.

-         Płatności w obcych walutach a płatności podzieloną płatnością.

-         Ujęcie w księgach rachunkowych płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności.

-         Jednolity Plik Kontrolny – miesięczny obowiązek raportowania dla celów podatku od towarów i usług.

-         Wysyłanie JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sytuacji prowadzenia księgowości w formie papierowej.

-         Jednolity Plik Kontrolny na żądanie organów podatkowych – w jaki sposób przygotować się do kontroli.

-         Likwidacja deklaracji VAT

-         Moment powstania obowiązku podatkowe przy sprzedaży bonów i voucherów w 2019 r.

-         Proponowane zmiany od 2019 r. w zakresie kas fiskalne on-line.

-         Projektowane zmiany ustawy VAT w 2019. Ujednolicenie stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa.

-         Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” przy sprzedaży nieruchomości.

-         Najczęściej popełnianie błędy przez podatników w rozliczeniach VAT.

-         Zmiany dotyczące ulgi na złe długi

-         Nowe ograniczenia przy wystawianiu faktur do paragonów.

 

-         Konsultacje.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

dokonać oceny wpływu wyboru metody podzielonej płatności na płynność finansową jednostki i zastosować ewentualne mechanizmy zabezpieczające przed jej utratą. Dodatkowo słuchacze będą przygotowani do zmian w zakresie realizacji płatności z tytułu otrzymanych faktur przy użyciu płatności z rachunku bieżącego i rachunku VAT oraz do generowania poprawnych raportów miesięcznych w zakresie podatku od towarów i usług oraz raportów składanych na żądanie organów podatkowych w zakresie ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, faktur, KPiR i ewidencji przychodów.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  
exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
Seminarium będzie potwierdzone telefonicznie. 

TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.