Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  jednodniowym seminarium:

PIT w 2020 roku

 


TERMIN:  nabór trwa
           
MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
               - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Michał Rogoziński - praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych.


 

è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób zobowiązanych na podstawie przepisów podatkowych do działania jako płatnik podatku lub w imieniu płatnika, tj. wyliczenia, pobrania oraz wpłacenia do właściwego organu podatkowego podatku oraz osób prowadzących ewidencję księgową podatników PIT.

 

è PROGRAM SEMINARIUM:

1.   Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy w orzecznictwie i interpretacjach. Studium przypadków.  

2.   Rozliczenie podróży służbowych. Świadczenia zwolnienie z podatku i ZUS. 

3.   Zastosowanie indywidualnego rachunku bankowego do płatności podatków od 2020.

4.   Warunki zwolnienia w PIT dla osób do 26 roku – najczęstsze problemy interpretacyjne. 

5.   Zwolnienie w PIT a wypłata zasiłków. Rola składanego oświadczenia. 

6.   Zastosowanie zwolnienia w PIT dla osób zagranicznych.

7.   Obniżenie stawki PIT z 18% na 17% w I progu skali podatkowej. 

8.   Kogo nie obowiązuje obniżona stawka PIT?

9.   Nowy sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019 r. za pracownika i przedsiębiorcy.

10. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Do jakich okresów należy stosować nowe koszty uzyskania przychodów dla pracowników?

11.  Nowe kwoty zmniejszająca podatek.  

12.  Opodatkowanie dochodów cudzoziemców podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ze stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście.

13.  Obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, poboru i wpłaty podatku, w tym obowiązki płatnika na koniec roku, obowiązki wynikające z ordynacji podatkowej, ustaw podatkowych i kodeksu karnego-skarbowego. 

14.  Zamknięcie roku 2019 wraz z omówienie zmian w formularzach PIT-11 i PIT-4R.

15.  Pobór zaliczki 32% po przekroczeniu progu skali podatkowej od 2020 r.

16.  Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej. 

17.  Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

18.  Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów dla płatności z pominięciem obligatoryjnej metody podzielonej płatności i na rachunek spoza białej listy podatników VAT.  

19.  Konsultacje.

 

è Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

Ustalić limit kwotowy oraz sposób stosowania ograniczeń kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi w firmie. Zastosować zwolnienie w PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Skorzystać z nowej skali podatkowej w latach 2019 i 2020 przy obliczeniu zaliczki na podatek dla pracowników i przedsiębiorców. Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
Seminarium będzie potwierdzone telefonicznie.TERMIN: 12 października 2020r.
TERMIN: 28 października  2020r.           TERMIN:  7, 16, 21, 28  października 2020r.
TERMIN:   7, 16, 21, 28 października 2020r.
TERMIN :  12 października  2020r.