Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  jednodniowym seminarium:

PIT w 2020 roku

 


TERMIN:  3 grudnia 2019r.
           
MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
               - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Michał Rogoziński - praktyk, doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  na kierunku doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku prawo i ekonomia dla doradców podatkowych.


 
SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób zobowiązanych na podstawie przepisów podatkowych do działania jako płatnik podatku lub w imieniu płatnika, tj. wyliczenia, pobrania oraz wpłacenia do właściwego organu podatkowego podatku oraz osób prowadzących ewidencję księgową podatników PIT. 


Program szkolenia

-       Zmiany w opodatkowaniu wykorzystania samochodów w firmie w 2019 r.
Ograniczenie stosowania „kilometrówki”, umów leasingu, kosztów eksploatacji i amortyzacji.

-       Zastosowanie i warunki zwolnienia w PIT dla osób do 26 roku.

-       Zwolnienie w PIT a wypłata zasiłków. Rola składanego oświadczenia.

-       Osoby zagraniczne a zwolnienie w PIT.

-       Najczęstsze wątpliwości i przykłady stosowania zwolnienia.

-       Niższa stawka PIT w 2019 i 2020 r.
-       Kogo nie obowiązuje obniżona stawka PIT.

-       Obliczanie zaliczki pracownika a przedsiębiorcy.

-       Nowe koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Do jakich okresów je stosować.

-       Kwota zmniejszająca podatek.

-       Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów dla płatności z pominięciem obligatoryjnej metody podzielonej płatności i na rachunek spoza białej listy podatników VAT.

-       Raportowanie schematów podatkowych dla księgowych. Konsekwencje niezgłoszenia.

-       Definicje schematu podatkowego, kryterium głównej korzyści, ogólnej cechy rozpoznawczej, szczególnej cechy rozpoznawczej. Progi kwotowe zwalniające z raportowania. Role księgowych w systemie raportowania.

-       Konsultacje.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
 

Ustalić limit kwotowy oraz sposób stosowania ograniczeń kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi w firmie. Zastosować zwolnienie w PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Skorzystać z nowej skali podatkowej w latach 2019 i 2020 przy obliczeniu zaliczki na podatek dla pracowników i przedsiębiorców. Rozpoznać schemat podatkowy podlegający raportowaniu i skutecznie obronić się przed konsekwencjami jego niezgłoszenia.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
Seminarium będzie potwierdzone telefonicznie.TERMIN: 29 października 2019r.
TERMIN: 27 listopada 2019r.
TERMIN: 4 grudnia 2019r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  27 listopada 2019r.