Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Opiekun osób starszych
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na dziesięciodniowy kurs:

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH
I NIESAMODZIELNYCH

z nauką języka obcego

TERMIN:  październik/listopad 2017r. do wyboru
  • system dzienny - 10 dni - dwa tygodnie
  • system weekendowy - 10 dni - 5 weekendów
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Kurs skierowany jest do osób chcących podjąć pracę jako opiekunowie osób starszych, chorych i niesamodzielnych oraz osób pragnących pogłębić wiedzę - pracujących już w zawodzie.

Uczestnicy kursu zdobywają kwalifikacje z zakresu opieki, pielęgnacji nad osobami starszymi i chorymi, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstaw  języka obcego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE - POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM
stanowią dodatkowy atut podczas ubiegania się o pracę
w charakterze opiekunki/opiekuna.


Czas trwania kursu - 80 godz.lekcyjnych z nauką języka obcego.
Zajęcia obejmują również praktyczną naukę zawodu

Ilość osób ograniczona. o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM:

1.      Elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej

2.      Elementy pedagogiki specjalnej – postawa wsparcia i pomocy w pokonywaniu trudności w życiu podopiecznego.

3.      Podstawy gerontologii- podstawy zagadnień o procesach starzenia się

4.      Podstawy psychopatologii – postępowanie przy zaburzeniach psychicznych  podopiecznego

5.      Polityka społeczna Państwa z elementami organizacji pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia w Polsce

6.      Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych

7.      Promocja zdrowia – dieta i żywienie osób starszych

8.      Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach

9.  Wybrane zagadnienia z rehabilitacji

10.  Elementy psychoterapii

11.  Pracownia pielęgnowania człowieka- ćwiczenia w pracowni specjalistycznej

12.  Praktyczna nauka zawodu - praktyczna część szkolenia
Funkcjonowanie placówek opiekuńczych, ocena stanu biologicznego podopiecznego oraz karmienie.

15.  Język obcy (język niemiecki lub angielski) – podstawowe pojęcia umożliwiające komunikację.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na kurs nie będzie wysyłana.

 

TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.