Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Odpowiedzialność prawna i odszkodowawcza KSIĘGOWYCH - online
 Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie ONLINE

 

Odpowiedzialność prawna i odszkodowawcza KSIĘGOWYCH

-      Odpowiedzialność cywilna księgowego

-      Odpowiedzialność pracownicza księgowego

 

 

 

TERMIN: 1 października 2021r. godz. 900

 


Czas trwania: 3 godziny

Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem – ogólne porównanie

1.      Wchodzące w grę warianty i przepisy

2.      Na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów z klientami

 

Odpowiedzialność cywilna księgowego, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Rodzaje odpowiedzialności (kontraktowa, deliktowa, bezpodstawne wzbogacenie)
 2. Szkoda i związek przyczynowo skutkowy jako przesłanki odpowiedzialności
  (czy księgowy odpowiada za niezapłacony przez klienta podatek?)
 3. Wina księgowego jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej (jak ją wykazać,
  na czym polega)
 4. Bezprawne działanie księgowego (zasady naruszenia umów i odpowiedzialność
  z tym związana)
 5. Rozdaje szkód wyrządzanych przez księgowego
 6. Ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla księgowego
 7. Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
 8. Jak się bronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą

 

Odpowiedzialność pracownicza księgowego

 1. Szkoda popełniona umyślnie i nieumyślnie – odmienne zasady odpowiedzialności
 2. Tryb rozwiązania umowy z księgowym
 3. Odpowiedzialność porządkowa

 

Odpowiedzialność karna i karna skarbowa księgowego

 1. Ustalenie osoby ponoszącej odpowiedzialność (kierownik jednostki – główny księgowy - czy księgowy?)
 2. Najczęstsze przypadki odpowiedzialności karnej księgowych i karnej skarbowej odpowiedzialności 


Jak to działa?

 

    Uczestnik przesyła na adres e-mail: exandi@exandi.pl kartę zgłoszenia.

    minimum 12 godzin przed szkoleniem wysyłamy do Państwa indywidualne hasło dostępu oraz link do szkolenia

    w dniu szkolenia uczestnik loguje się na platformie online – zgodnie
z wytycznymi podanymi w e-mailu.

    zachęcamy do wcześniejszego zalogowania się na platformę – w celu sprawdzenia połączenia internetowego

 

! Uwaga. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem dostępu na 2 godziny przed szkoleniem PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT telefoniczny 68 324 35 90.

 

 

Niezbędne wymagania: 

 

                komputer, laptop, smartfon

                stabilny dostęp do Internetu

                podłączone głośniki, słuchawki, włączony dźwięk w urządzeniu

 

Warunki uczestnictwa:

 

1.     Przyjęcie na szkolenia:

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia (do wyboru):

«     pocztą na adres:                 Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”
       
65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

«     faxem: (068) 324-35-90

«     skan e-mailem:    exandi@exandi.pl

 

2.      Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

3.     Zapłata za szkolenie:

 

Płatność przed szkoleniem – po wcześniejszym potwierdzeniu szkolenia !

 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto (po potwierdzeniu szkolenia: Santander Bank Polska S.A. nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy szkolenia: ……………………………………………..…, termin…………………..……po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu szkolenia oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

 

4.     Zapewniamy:

 

«      szkolenie w czasie rzeczywistym

«      kontakt z wykładowcą – uczestnik widzi oraz słyszy osobę prowadzącą szkolenie

«      możliwość zadawania pytań - czat

«      materiały szkoleniowe – wersja PDF
TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.