Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ODPADY 2022 - ochrona środowiska
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  jednodniowym  seminarium:

OCHRONA ŚRODOWISKA
ODPADY 2022

* GOSPODARKA ODPADAMI  - ZMIANY *

Magazynowanie odpadów – rozporządzenie Ministra Klimatu
z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań
dla magazynowania odpadów.

TERMIN:  nabór trwa

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Udział w szkoleniu pozwoli poznać właściwą interpretację  zmian w przepisach dotyczących odpadów.

Wykładowca: doktor nauk biologicznych,ekspert, praktyk specjalizujacy się w prawie ochrony środowiska.


Program:

I - GOSPODARKA ODPADAMI

 • Podstawy prawne w gospodarce odpadami.
 • Klasyfikacja odpadów -  źródła odpadów.
 • Ewidencja odpadów - Karty przekazania odpadu (KPO) oraz kart ewidencji odpadu (KEO) – prowadzenie ewidencji w BDO.
 • Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona.
 • Najczęstsze błędy i braki w ewidencji odpadów.
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
 • Obowiązki sprawozdawcze z zakresu gospodarki odpadami.
 • Błędy i braki w sprawozdawczości - kary w gospodarce odpadami.

II – ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI 2019/2020

 • BDO – rejestracja, obowiązki przedsiębiorców
 • Rewolucja w ewidencji i sprawozdawczości od 2020 r.
 • Dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do marca 2020r.
 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku w kontekście ewidencji.

II –MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

 • Podstawowe zasady magazynowania odpadów.
 • Obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie magazynowania odpadów
 •  Kary za nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów
 • Magazynowanie odpadów – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

III – TRANSPORT ODPADÓW

 • Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów
 • SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego
 • Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT

IV - GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI

 • wybrane zagadnienie w zależności od uczestników.

V -  KONSULTACJE. Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na kurs nie będzie wysyłana.