Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ODPADY 2019
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  jednodniowym  seminarium:

OCHRONA ŚRODOWISKA 2019
ODPADY

* GOSPODARKA ODPADAMI  * ODPADY MEDYCZNE

Nowelizacja USTAWY O ODPADACH
- projektowane zmiany

TERMIN:   8 lutego 2019r. godz. 1000

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program:

I - GOSPODARKA ODPADAMI

•     Podstawy prawne w gospodarce odpadami.

•     Klasyfikacja odpadów -  źródła odpadów

•     Ewidencja odpadów - Karty przekazania odpadu (KPO)
oraz kart ewidencji odpadu (KEO) – jak prawidłowo prowadzić dokumentację.

•     Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona.

•     Najczęstsze błędy i braki w ewidencji odpadów.

•     Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

•     Obowiązki sprawozdawcze z zakresu gospodarki odpadami.

•     Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego.

•     Błędy i braki w sprawozdawczości - kary w gospodarce odpadami.

II – ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI 2018/2019

•     BDO – rejestracja, obowiązki przedsiębiorców

•     Rewolucja w ewidencji i sprawozdawczości od 2020 r. wg projektu zmiany ustawy o odpadach z dnia 2 listopada 2018 r.

•     Dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r.

•     Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku w kontekście ewidencji.

•     Nowy wzór sprawozdania z zakresu gospodarowania ZSEiE za 2018 r.

II –MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

·        Podstawowe zasady magazynowania odpadów

·        Obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie magazynowania odpadów

·         Kary za nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów

III – TRANSPORT ODPADÓW

•     Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów

•     SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego

•     Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT

IV - GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI wybrane zagadnienia.

V. Konsultacje. 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na kurs nie będzie wysyłana.


 

TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 lutego 2019r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 13, 20 lutego                
TERMIN :  18 lutego 2019r.