Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ODPADY 2019
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  jednodniowym  seminarium:

OCHRONA ŚRODOWISKA
ODPADY 2019

* GOSPODARKA ODPADAMI  *

BDO - rejestracja, obowiązki wszystkich przedsiębiorców!

TERMIN:   4 października 2019r. godz. 1000

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Udział w szkoleniu pozwoli poznać właściwą interpretację  zmian w przepisach dotyczących odpadów.

Program:

I - GOSPODARKA ODPADAMI

 • Podstawy prawne w gospodarce odpadami.
 • Klasyfikacja odpadów -  źródła odpadów
 • Ewidencja odpadów - Karty przekazania odpadu (KPO)
  oraz kart ewidencji odpadu (KEO) – jak prawidłowo prowadzić dokumentację.
 • Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona.
 • Najczęstsze błędy i braki w ewidencji odpadów.
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
 • Obowiązki sprawozdawcze z zakresu gospodarki odpadami.
 • Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego.
 • Błędy i braki w sprawozdawczości - kary w gospodarce odpadami.

II – ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI 2018/2019

 • BDO – rejestracja, obowiązki przedsiębiorców
 • Rewolucja w ewidencji i sprawozdawczości od 2020 r. wg projektu zmiany ustawy o odpadach z dnia 2 listopada 2018 r.
 • Dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r.
 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku w kontekście ewidencji.
 • Nowy wzór sprawozdania z zakresu gospodarowania ZSEiE za 2018 r.

II –MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

 • Podstawowe zasady magazynowania odpadów
 • Obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie magazynowania odpadów
 • Kary za nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów

III – TRANSPORT ODPADÓW

 • Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów
 • SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego
 • Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT

IV - GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI wybrane zagadnienia.

V. Konsultacje. Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na kurs nie będzie wysyłana.


 

TERMIN: 7 października 2019r.
TERMIN: 24 października 2019r.
TERMIN: 7 października 2019r.                  TERMIN: 29 października i 6,13,20 listopada                
TERMIN :  24 października 2019r.