Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ODPADY 2018
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  jednodniowym  seminarium:

OCHRONA ŚRODOWISKA 2018
ODPADY

* GOSPODARKA ODPADAMI  * ODPADY MEDYCZNE

Nowelizacja USTAWY O ODPADACH
- projektowane zmiany

TERMIN:   22 listopada 2018r. godz. 1000

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program:

I - GOSPODARKA ODPADAMI
 • Podstawy prawne w gospodarce odpadami.
 • Klasyfikacja odpadów - praktyczne przykłady oraz najczęstsze błędy.
 • Kryteria odpadu niebezpiecznego wg najnowszego projektu ustawy o odpadach z 29 czerwca 2017r.
 • Ewidencja odpadów - Karty przekazania odpadu (KPO) oraz kart ewidencji odpadu (KEO) – jak prawidłowo prowadzić dokumentację.
 • Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona.
 • Najczęstsze błędy i braki w ewidencji odpadów.
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • Obowiązki sprawozdawcze z zakresu gospodarki odpadami
 • Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego.
 • Błędy i braki w sprawozdawczości - kary w gospodarce odpadami.
 • Projekt zmiany ustawy o odpadach z VI.2017r. – ewidencja online od 2020 r. , sprawozdania online od 2019 r.
II –MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
 • Podstawowe zasady magazynowania odpadów
 • Obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie magazynowania odpadów
 • Kary za nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów
III – TRANSPORT ODPADÓW
 • Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów
 • Zmiany transporcie odpadów od 24 stycznia 2018r.
 • SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego
 • Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT
 • Ścieżka postępowania w sprawie ustalenia czy transport odpadu podlega zgłoszeniu w SENT
IV - GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMI
 • Odpady medyczne – klasyfikacja odpadów medycznych
 • Podstawy prawne w gospodarce odpadami medycznymi
 • Magazynowanie odpadów medycznych w miejscu ich powstawania
 • Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych
 • Przekazywanie odpadów medycznych do uprawnionego odbiorcy
 • Transport odpadów medyczych
V. Nowelizacja USTAWY O ODPADACH - projektowane zmiany.

VI. Konsultacje.


 


 
Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:

- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na kurs nie będzie wysyłana.


 

TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.