Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ochrona Środowiska
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym:

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

-  obowiązki firm, przedsiębiorstw, jednostek
sektora publicznego

Termin: 19, 20, 21, 22 października 2021r.
Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby
Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wykładowca: 
Doktor Bilogii,ekspert, praktyk specjalizujacy się w prawie ochrony środowiska.


PROGRAM SZKOLENIA:
 

 

I - GOSPODARKA ODPADAMI

·         Podstawy prawne w gospodarce odpadami.

·         Klasyfikacja odpadów - praktyczne przykłady oraz najczęstsze błędy.

·         Kryteria odpadu niebezpiecznego wg najnowszego projektu ustawy o odpadach z 29 czerwca 2017r.

·         Ewidencja odpadów - Karty przekazania odpadu (KPO) oraz kart ewidencji odpadu (KEO) – jak prawidłowo prowadzić dokumentację.

·         Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona.

·         Najczęstsze błędy i braki w ewidencji odpadów.

·         Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

·         Obowiązki sprawozdawcze z zakresu gospodarki odpadami

·         Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego.

·         Błędy i braki w sprawozdawczości - kary w gospodarce odpadami.

·         Projekt zmiany ustawy o odpadach z VI.2017r. – ewidencja online od 2020 r. , sprawozdania online od 2019 r.

II – TRANSPORT ODPADÓW

·         Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów

·         Zmiany transporcie odpadów od 24 stycznia 2018r.

·         SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego

·         Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT

·         Ścieżka postępowania w sprawie ustalenia czy transport odpadu podlega zgłoszeniu w SENT

III -  EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

·         KOBIZE, CRO, Opłaty Środowiskowe – podstawy prawne

·         Potencjalne źródła emisji do powietrza w zakładzie.

·         Substancje objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE

·         Raport do KOBiZE – dane niezbędne do przygotowania raportu

·         Rejestracja, klasyfikacja źródeł emisji i sposób raportowania elektronicznego.

·         CRO – rejestracja  klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych, uzupełnianie danych w Kartach Urządzeń.

·         Terminy, podstawy prawne i zwolnienia ze składania sprawozdań.

·         Kary za błędy i braki w zakresie obowiązków dot. emisji do powietrza.

·         Najnowszy projekt ustawy POŚ z 18 lipca 2017 r. – zmiany dla emisji z instalacji powyżej 1 MW od 2025 r.

IV - GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

·         Podstawy obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.

·         Import, produkcja, przepakowanie – jakie obowiązki ma wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek.

·         Opłata produktowa – jak ją policzyć.

·         Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego na lata 2017-2018.

·         Organizacja odzysku – co może za nas zrobić

·         Kary ze nierealizowanie obowiązków w gospodarce opakowaniowej.

·         Projekt z 11 lipca 2017 r. zmiany ustawy o gospodarce opakowaniowej.

V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

·         Projekt z dnia 18 lipca 2017 r. zmiany ustawy Prawo wodne – nowy organ wydający pozwolenia wodnoprawne.

·         Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków.

·         Obowiązki właściciela separatora.

Kary i opłaty środowiskowe w gospodarce wodno-ściekowej.

VI - KONSULTACJE Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium szkoleniowego:.......w Piechowicach, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą seminarium szkoleniowego. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na seminarium.


TERMIN: 1 października 2021r.
TERMIN:  13 października  2021r.     TERMIN:  4, 7, 12, 13 października 2021r.  
TERMIN:   4, 7, 12, 13 października 2021r.
TERMIN :  1 października 2021r.