Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ochrona Środowiska
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym:

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

-  obowiązki firm, przedsiębiorstw, jednostek
sektora publicznego
TERMIN : nabór trwa
Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby
Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wykładowca: 
Doktor Bilogii,ekspert, praktyk specjalizujacy się w prawie ochrony środowiska.


PROGRAM SZKOLENIA:
 

I. GOSPODARKA ODPADAMI – NOWELIZACJA PRAWA BRANŻOWEGO

·         Podstawy prawne gospodarki odpadami

·         Skrócenie czasu magazynowania odpadów

·         Niezapowiedziane kontrole WIOŚ i straży pożarnej przed wydaniem i zmianą większości
decyzji w gospodarce odpadami

·         Obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał
wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie

·         Nowe wyższe kary w gospodarce odpadami w tym w transporcie odpadów.

·         Podstawy prawne w gospodarce odpadami

·         Uzyskiwanie decyzji w gospodarce odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie)
krok po kroku wg znowelizowanych zasad

·         BDO – obowiązki wynikające z rejestracji w BDO

·         Ewidencja odpadów w BDO – Instrukcja

  • Przekazanie odpadów w BDO – krok po kroku

II – TRANSPORT ODPADÓW

·         Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów

·         SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego – obowiązek monitorowania transportu za pomocą GPS

·         Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT

·         Ścieżka postępowania w sprawie ustalenia czy transport odpadu podlega zgłoszeniu w SENT

III -  EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

·         KOBIZE, CRO, Opłaty Środowiskowe – podstawy prawne

·         Potencjalne źródła emisji do powietrza w zakładzie.

·         Raport do KOBiZE – dane niezbędne do przygotowania raportu

·         Rejestracja, klasyfikacja źródeł emisji i sposób raportowania elektronicznego.

·         CRO – rejestracja  klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych, uzupełnianie danych w Kartach Urządzeń.

IV - GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

·         Podstawy obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.

·         Opłata produktowa – jak ją policzyć.

·         Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego

·         Organizacja odzysku – co może za nas zrobić

·         Kary ze nierealizowanie obowiązków w gospodarce opakowaniowej.

V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

·         Polskie Wody – nowa spółka Skarbu Państwa

·         Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków.

·         Obowiązki właściciela separatora.

 

VI – Konsultacje. Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346 95 34

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium szkoleniowego:.......w Piechowicach, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą seminarium szkoleniowego. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na seminarium.