Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ochrona Środowiska
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu
STACJONARNE lub ONLINE:

 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

-  obowiązki firm, przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego
-> Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego

BDO - rejestracja, obowiązki przedsiębiorców

 

TERMIN:  29 i 30 marca 2022r. godz. 10:00 (dwa dni)

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
               sala wykładowa EXANDI - Centrum BiznesuMOJA FIRMA MA OBOWIĄZKI

WZGLĘDEM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

I INNYCH ORGANÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I

CHCĘ UNIKNĄĆ KARY !!!

NIE WIEM JAK ZROBIĆ I KIEDY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE

O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH !!!

Wykładowca: doktor nauk biologicznych,ekspert, praktyk specjalizujacy się w prawie ochrony środowiska.


PROGRAM SZKOLENIA:


I - GOSPODARKA ODPADAMI – NOWELIZACJA PRAWA BRANŻOWEGO

 • Podstawy prawne gospodarki odpadami
 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów
 • Niezapowiedziane kontrole WIOŚ i straży pożarnej przed wydaniem i zmianą większości
  decyzji w gospodarce odpadami
 • Obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał
  wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie
 • Nowe wyższe kary w gospodarce odpadami w tym w transporcie odpadów.
 • Podstawy prawne w gospodarce odpadami
 • Uzyskiwanie decyzji w gospodarce odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie)
  krok po kroku wg znowelizowanych zasad
 • BDO – obowiązki wynikające z rejestracji w BDO
 • Ewidencja odpadów w BDO – Instrukcja
 • Magazynowanie odpadów – Projekt z dnia 13.08.2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska
  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Przekazanie odpadów w BDO – krok po kroku

II – TRANSPORT ODPADÓW

 • Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów
 • SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego – obowiązek monitorowania transportu za pomocą GPS
 • Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT
 • Ścieżka postępowania w sprawie ustalenia czy transport odpadu podlega zgłoszeniu w SENT

III -  EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

 • KOBIZE, CRO, Opłaty Środowiskowe – podstawy prawne
 • Potencjalne źródła emisji do powietrza w zakładzie.
 • Raport do KOBiZE – dane niezbędne do przygotowania raportu
 • Rejestracja, klasyfikacja źródeł emisji i sposób raportowania elektronicznego.
 • CRO – rejestracja  klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych, uzupełnianie danych w Kartach Urządzeń.

IV - GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

 • Podstawy obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.
 • Opłata produktowa – jak ją policzyć.
 • Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego na lata 2019-2020.
 • Organizacja odzysku – co może za nas zrobić
 • Kary ze nierealizowanie obowiązków w gospodarce opakowaniowej.

V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 • Polskie Wody – nowa spółka Skarbu Państwa
 • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków.
 • Obowiązki właściciela separatora.

VI – Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.