Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ochrona Środowiska
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu:

 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

-  obowiązki firm, przedsiębiorstw, jednostek
sektora publicznego
BDO - wybrane zagadnienia

 

TERMIN:  21 i 22 stycznia 2019r. godz. 10:00

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
               sala wykładowa EXANDI - Centrum BiznesuMOJA FIRMA MA OBOWIĄZKI

WZGLĘDEM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

I INNYCH ORGANÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I

CHCĘ UNIKNĄĆ KARY !!!

NIE WIEM JAK ZROBIĆ I KIEDY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE

O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH !!!


Wykładowca: Doktor Bilogii,ekspert, praktyk specjalizujacy się w prawie ochrony środowiska.


PROGRAM SZKOLENIA:
 

I - GOSPODARKA ODPADAMI – NOWELIZACJA PRAWA BRANŻOWEGO

·         Podstawy prawne gospodarki odpadami

·         skrócenie czasu magazynowania odpadów

·         obligatoryjny monitoring miejsc magazynowania odpadów

·         wstrzymanie działalności firm przez decyzje WIOŚ

·         niezapowiedziane kontrole WIOŚ i straży pożarnej przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami

·         obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie

·         nowy rodzaj decyzji - decyzja o uznaniu za produkt uboczny

·         nowe wyższe kary w gospodarce odpadami w tym w transporcie odpadów.

·         Podstawy prawne w gospodarce odpadami

·         uzyskiwanie decyzji w gospodarce odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie) krok po kroku wg znowelizowanych zasad

·         BDO – obowiązki wynikające z rejestracji w BDO

 

II – TRANSPORT ODPADÓW

·         Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów

·         SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego – obowiązek monitorowania transportu za pomocą GPS

·         Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT

·         Ścieżka postępowania w sprawie ustalenia czy transport odpadu podlega zgłoszeniu w SENT

III -  EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

·         KOBIZE, CRO, Opłaty Środowiskowe – podstawy prawne

·         Potencjalne źródła emisji do powietrza w zakładzie.

·         Substancje objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE

·         Raport do KOBiZE – dane niezbędne do przygotowania raportu

·         Rejestracja, klasyfikacja źródeł emisji i sposób raportowania elektronicznego.

·         CRO – rejestracja  klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych, uzupełnianie danych w Kartach Urządzeń.

·         Najnowszy projekt ustawy POŚ z 18 lipca 2017 r. – zmiany dla emisji z instalacji powyżej 1 MW od 2025 r.

IV - GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

·         Podstawy obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.

·         Nowe wzory kart DPO/DPR

·         Opłata produktowa – jak ją policzyć.

·         Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego na lata 2017-2018.

·         Organizacja odzysku – co może za nas zrobić

·         Kary ze nierealizowanie obowiązków w gospodarce opakowaniowej.

V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

·         Polskie Wody – nowa spółka Skarbu Państwa

·         Projekt z dnia 18 lipca 2017 r. zmiany ustawy Prawo wodne – nowy organ wydający pozwolenia wodnoprawne.

·         Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków.

·         Obowiązki właściciela separatora.

VI – Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.