Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ochrona Środowiska
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu:

 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

-  obowiązki firm, przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego
BDO - rejestracja, obowiązki wszystkich przedsiębiorców
-> NOWELIZACJA PRZEPISÓW

 

TERMIN:  26 i 27 września 2019r. godz. 10:00

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
               sala wykładowa EXANDI - Centrum BiznesuMOJA FIRMA MA OBOWIĄZKI

WZGLĘDEM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

I INNYCH ORGANÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I

CHCĘ UNIKNĄĆ KARY !!!

NIE WIEM JAK ZROBIĆ I KIEDY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE

O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH !!!


Wykładowca: Doktor Bilogii,ekspert, praktyk specjalizujacy się w prawie ochrony środowiska.


PROGRAM SZKOLENIA:

I - GOSPODARKA ODPADAMI – NOWELIZACJA PRAWA BRANŻOWEGO

 • Podstawy prawne gospodarki odpadami
 • skrócenie czasu magazynowania odpadów
 • obligatoryjny monitoring miejsc magazynowania odpadów
 • wstrzymanie działalności firm przez decyzje WIOŚ
 • niezapowiedziane kontrole WIOŚ i straży pożarnej przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami
 • obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie
 • nowy rodzaj decyzji - decyzja o uznaniu za produkt uboczny
 • nowe wyższe kary w gospodarce odpadami w tym w transporcie odpadów.
 • Podstawy prawne w gospodarce odpadami
 • uzyskiwanie decyzji w gospodarce odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie) krok po kroku wg znowelizowanych zasad
 • BDO – obowiązki wynikające z rejestracji w BDO

II – TRANSPORT ODPADÓW

 • Transport odpadów – obowiązki i prawa wytwórcy odpadów
 • SENT – Nadzór Urzędu Celno-Skarbowego – obowiązek monitorowania transportu za pomocą GPS
 • Lista odpadów wymagających zgłoszenia SENT
 • Ścieżka postępowania w sprawie ustalenia czy transport odpadu podlega zgłoszeniu w SENT

III -  EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

 • KOBIZE, CRO, Opłaty Środowiskowe – podstawy prawne
 • Potencjalne źródła emisji do powietrza w zakładzie.
 • Substancje objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE
 • Raport do KOBiZE – dane niezbędne do przygotowania raportu
 • Rejestracja, klasyfikacja źródeł emisji i sposób raportowania elektronicznego.
 • CRO – rejestracja  klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych, uzupełnianie danych w Kartach Urządzeń.
 • Najnowszy projekt ustawy POŚ z 18 lipca 2017 r. – zmiany dla emisji z instalacji powyżej 1 MW od 2025 r.

IV - GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

 • Podstawy obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.
 • Nowe wzory kart DPO/DPR
 • Opłata produktowa – jak ją policzyć.
 • Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego na lata 2017-2018.
 • Organizacja odzysku – co może za nas zrobić
 • Kary ze nierealizowanie obowiązków w gospodarce opakowaniowej.

V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 • Polskie Wody – nowa spółka Skarbu Państwa
 • Projekt z dnia 18 lipca 2017 r. zmiany ustawy Prawo wodne – nowy organ wydający pozwolenia wodnoprawne.
 • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków.
 • Obowiązki właściciela separatora.

VI – Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


TERMIN: 7 października 2019r.
TERMIN: 24 października 2019r.
TERMIN: 7 października 2019r.                  TERMIN: 29 października i 6,13,20 listopada                
TERMIN :  24 października 2019r.